metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

3Srp/10Vyp

Úvod

Etruská spona-text

Do období 9. až 1. stol. př.n.l. se datují různé nápisy vyryté v kameni,  keramice nebo v kovu, nalezené na Italské půdě a psané tzv. etruským písmem. Informace uvedené na těchto stránkách dokazují, že tzv. etruské texty jsou psány slovanským jazykem. Stránky podporují nový přístup k dějinám Slovanů, přináší důkazy o tom, že  Slované jsou původním obyvatelstvem Evropy. Více se dozvíte v sekci Etruské texty a pokud vás zajímá filosofický základ stránek přečtěte si články v sekci Dějiny


Zařazeno do: Úvod Komentáře vypnuty
6Úno/170

Prosté léčení nemocí

Tak jako se staráme (nebo měli bychom se starat) o ekologii okolního prostředí, tak bychom se měli starat o ekologii našeho vnitřního prostředí. Neboť tam, kde je znečištěné prostředí, ať vnitřní či vnější, nedaří se životu. I když si civilizované lidstvo myslí, že jsme se velmi vzdálili přírodě, jsme stále obklopeni okolním prostředím a přírodou, jehož a jejíž kvalita přímo ovlivňují kvalitu našeho vnitřního prostředí.

14Srp/160

Vytěžování zdrojů planety Země – nerostných a lidských – 9. Santia Peruna

93d7a432c7cd5268de66ccb35f00a25cvýtah ze stati O Knize ze Santií Vedy Peruna

„Santie Vedy Peruna neboli Kniha Moudrosti Peruna jsou jedny z nejstarších Slovansko-Arijských  Svatých Legend, zachráněných Žreci-ochránci Staroruské církve Starověrců. Staří Slované a Arijci ovládali fundamentální Tajné Znalosti о hmotném i nehmotném Světě. Vážili si svých Světlých Bohů, kteří jim dali Život a Znalosti — Slovansko-Arijské Vedy. Santie mají formu dialogu Peruna s jeho posluchači a byly zapsány před zhruba 40000 lety.

12Kvě/160

Působil mimozemský rozum na formování sluneční soustavy?

RodNedávno jsem uvedla na svých stránkách překlad několika klubek z Písní ptáka Gamajun. Jde o sbírku východoslovanské mytologie, božských písní, které podle pověsti zpíval bájný rajský věštící pták zvaný Gamajun, který zná všechno na světě. Sbírka Písně ptáka Gamajun je souborem informací, získaných od entity skrývající se pod názvem „věštící pták Gamajun“. Jak se ze samotných písní dozvídáme pták Gamajun byl zrozen z jednoho ze zlatých vajec snesených Šedou Kačenou oplodněné světlou silou JAV. Těch ptáků bylo na počátku Kačenou zrozeno více a všichni se stali dopravními prostředky světlých bohů (pták Matka Sva – pták Lady-matičky, pták Alkonost – pták slunečního boha Chorse, pták Stratim – pták boha Striboga). „Udeřili sebou ptáci o Matičku Zemi a proměnili se ptáci v bohy nebeské.“ Totožnost entity skrývající se v ptáku Gamajun není v písních odhalena.

19Dub/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun II

vejce-korona

Přidávám ještě poslední 4 klubka z Písní ptáka Gamajun, neboť jsou zajímavá tím, že se v nich vysvětluje, proč se již v předkřesťanské době slavily na Rusi Velikonoce. Uvádí se tam, z čeho ta tradice vychází s čím velice závažným je spojena a zároveň pak udivuje to, jak dlouho se zachovala (v řádech tisíců let). Zároveň vám celý příběh připomene jistý pohádkový příběh, který jste v mládí určitě slyšeli. Poslední klubko je souborem božích přikázání, která připomínají přikázání křesťanská. Zároveň se v něm uvádějí tresty, které na lidi čekají, pokud je dodržovat nebudou - připomínají stav dnešní doby.

3Dub/160

Lymfatický systém – bílá řeka života

lékořiceZpracováno podle přednášky Olgy A. Butakové

Lymfatický systém – je jeden z nejsložitějších a nejdůmyslněji sestavených systémů lidského těla. Je zarážející jak málo o tomto systému vědí samotní lékaři a to se nejedná jen o lékaře obvodní. Lymfatický systém – to je jedinečný systém pro odvod jedů z organizmu, zvláště bakteriálních jedů a jedů z parazitických hub! Na kvalitě tohoto sytému je závislá kvalita imunitní soustavy člověka a dobrá imunita to je život sám!...

5Bře/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun

Gamajun-Irina VasilenkoKniha A.I.Asova „Ruské védy - Písně ptáka Gamajun“ je sborník svato-ruských véd. Podle vyjádření samotného autora jde o restaurovaný text, je v něm ovšem možno nalézt i elementy formy pohádkové tradice i umělecko-literárního díla. Co je však nejdůležitější je právě to, že je zpíval pták Gamajun, ve formě národních písní, pohádek a mýtů. V každém případě, jak autor tvrdí, během restaurování nepřidal ani jediné své slovo, pouze jen osekal dodatečná, která se navršila za staletí. Kniha představuje sbírku legend o vzniku světa, o rodných bozích: Svarogu, Perunovi, Velesovi, ale také o nejdůležitějších představitelích přírodních živlů a o ochráncích Rusi.

20Úno/160

Bohyně Morana, Mara, Marena, Mařena

MorenaO zvycích našich předkřesťanských vedických předků se u nás dozvídáme pouze zprostředkovaně z církevních zápisů popisujících vesměs pokusy je vymýtit. Ani (zřejmě) první písemná zmínka o rituálu vynášení Morany není výjimkou. Pochází z roku 1366, a to v souvislosti s nařízením pražské synody zakázat přístup ke svátostem všem, kdo se obřadu zúčastnili, dokud nezaplatí pokutu. Kolik se na pokutách tehdy vybralo, nevíme, ale zvyk vynášet Moranu zjevně přežil i takovéto sankce.

13Úno/160

Triglavy Velesovy knihy

Velesova kniha

Velesova kniha je runami psané Svaté písmo Slovanů, je to védská kniha, která je věnována bohu Velesovi. Popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob Praotců (20 tisíc let př.n.l.) až do 9. století našeho letopočtu. Dozvídáme se z ní i o staré víře Slovanů, o jejich představách týkajících se duchovní struktury vesmíru, o tom jaké v něm působí zákony a samozřejmě o jejich bozích.

1Dub/156

Léčivá síla moči

Po celá tisíciletí byla lidská moč považována za božský nektar, který zahání nemoc i stáří. Podle těchto starých zkušenosti pití moče během jednoho měsíce vyléčí všechny nemoci a očistí tělo. Dávní mudrcové se o urině vyjadřovali jako o všeléku. Lidstvo od svých začátků používalo urinu jako lék, její účinky byly známé a všeobecně uznávané. Některá východní náboženství pokládají používání uriny za duchovní očistu i jako prostředek duchovního růstu.

8Bře/150

Rytmy života a energetické vlivy vesmíru

Žijeme na planetě Zemi, ve sluneční soustavě, která se nachází na galaktickém rameni Orion, v galaxii Mléčná dráha, která je součástí místní kupy galaxií, která patří do nadkupy v Panně, která je součástí skupiny lokálních nadkup zvaných Laniakea, která je součástí vesmíru, který můžeme ze Země pomocí speciálních přístrojů pozorovat. Ovšem to, co z vesmíru nevidíme je x-krát větší než to, co vidět dosud dokážeme. Jsme součástí nesmírně velkého systému, který nedokážeme v jeho celkové podobě uvidět ani si představit. Jsme proti němu tak nepatrně malí jako kdybychom byli obyvatelé nejmenších částeček hmoty, ze které se skládá naše tělo. Taky bychom se nikdy nedověděli, jak vypadá to tělo, jehož jsme součástí.