metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

14Srp/160

Vytěžování zdrojů planety Země – nerostných a lidských – 9. Santia Peruna

93d7a432c7cd5268de66ccb35f00a25cvýtah ze stati O Knize ze Santií Vedy Peruna

„Santie Vedy Peruna neboli Kniha Moudrosti Peruna jsou jedny z nejstarších Slovansko-Arijských  Svatých Legend, zachráněných Žreci-ochránci Staroruské církve Starověrců. Staří Slované a Arijci ovládali fundamentální Tajné Znalosti о hmotném i nehmotném Světě. Vážili si svých Světlých Bohů, kteří jim dali Život a Znalosti — Slovansko-Arijské Vedy. Santie mají formu dialogu Peruna s jeho posluchači a byly zapsány před zhruba 40000 lety.

Santie v originálním stavu lze jen stěží nazvat knihou, protože to byly destičky z ušlechtilého kovu, který se nepoddával korozi a na nich byly vyryty Starověké ch´Arijské Runy. Starověké Runy to nejsou písmena ani hieroglyfy v našem současném pojetí. Runy jsou tajné Obrazy, předávající obrovský objem Starobylých Znalostí. Ta starodávná forma písma nezmizela tak jako jiné starodávné abecedy, bukvice a azbuky v hlubinách věků a tisíciletí, ale pokračuje jako základní forma písma u Žreců Staroruské Inglistické církve.

Každá Santie se skládá z 16 slok, každá sloka má 9 řádků a v každém řádku je 16 run. Na každé destičce jsou 4 sloky po dvou z každé strany. Devět Santií je tedy na 36 destičkách a dohromady je na nich 144 slok což dává Kruh Života a jsou spojeny 3 koužky, které symbolizují tři Světy: JAV (Svět lidí), NAV (Svět Duchů a Duší Předků), PRAV (Světlý Svět Slovansko-Arijských Bohů).

Tam, kde jsou v řádku tečky nebo tam, kde jsou vytečkovány celé sloky jsou v původním textu takové informace, které je ještě brzo dávat v plném znění na veřejnost, protože Starověké Znalosti jsou, určeny pro službu Dobru a Pravdě a nemohou být využity Zlem...“

vedy_peruna

9. Santia Peruna

1 (129). I zeptali se Peruna Hromovládce,
Žreci-ochránci Cest,
vedoucích přes Vrata Hvězdná:
Řekni nám, náš Moudrý Učiteli,
co se děje ve Svarze Veliké,
a proč do Makoši (Velká Medvědice) a do Rady (Orion) se mnohá Vrata zavřela?
A nezáří Krystaly Pohybu,
а Kruh ze zarbinu se zasekl v poločtvrti (45°) .
Věže Nebeské světlo ztratily,
a teď od mnohých Vajtmar (velké nebeské lodě)
neslyšíme odpovědi na volání mnohodoľné (doľja=časová míra, 179.159,04 d.=1 sekunda). . .

2 (130). Odpověděl jim Perun Přemoudrý:
Vězte, Ochránci Vrat Mezisvětí,
ve Svarze Veliká Assa (nebeská bitva) vrcholí. . .
V Makoši (Velká Medvědice), v Radě (Orion), ve Svati a Rase
nyní Veliká Bitva probíhá,
v ní s Cizozemskými vojsky Pekla,
Světlí Bohové z PRAVi
vstoupili v surovou řež. . .
Svargu Velikou oni zaštiťují. . .
a Svět očišťují Čertog za Čertogem,
od bojovníků Temnoty, ze Světa Tmy. . .

3 (131). Od těch zlostných vrahů,
kteří Země kvetoucí v prach převraceli,
kteří prolévali krev nevinných bytostí,
nikde nešetříce mladých ni starých. . .
Proto se mnohá Vrata zavřela,
aby se nepřátelé Cizozemští nedostali
do Světlých Zemí Svargy Veliké. . .
a nepostihla je sudba Troary,
která v Radě (Orion) Zářivé,
Moudrou Láskou Světy ozařovala. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 (132). Nyní je zpustošena, bez Života. . .
Kolo Mnohovratné je rozerváno na kusy,
na spoustu Věží jsou hory seřezány . . .
a popel požářišť dosahuje sedmi sáhů (cca 15 metrů) . . .
Takový že obraz, žalostný, smutný
já viděl v Arkolně, na Ruttě-Zemi,
která dříve zářila v Makoši (Velká Medvědice) Světlé. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrata Mezisvětí – roztavený kámen . . .
Věže Nebeské — prach u cesty ležící . . .

5 (133). Všude ruiny Velkých Chrámů,
a Města rozrušena silným plamenem,
který stoupal od Rutty až do nebe. . .
Není více Život v Zemi této bez Slunce,
nejsou ani rostliny, ani ptáci, ani zvířata. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouze vítr roznáší popel po dolinách,
a zasypává horské soutěsky . . .
Je smutno a ticho v tom Světě rozvalin,
kde dříve Život všude přebýval . . .

6 (134). Faš-ničitel (jaderná nebo termojaderná zbraň) vypařil řeky, moře,
a nebe zaplnila černá mračna,
přes čmoud neprůhledný, paprsek světla neprojde. . .
. . . a Život se už nikdy nevrátí na tento Svět. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To se stalo s mnohými Zeměmi,
kde pobývali nepřátelé ze Světa Tmy. . .
Je přitahovalo bohatství a útroby země,
které měly ty Země překrásné. . .
Lstí pronikli v důvěru obyvatel,
a poštvali oni lidi druh na druha. . .
Tak v těch Světech byly zažehnuty války . . .

7 (135). Poté co války skončily,
zbytek živých ozářili ciranem. . .
A lidé ztratili Rozum a Vůli,
a podle rozkazu Cizozemských nepřátel,
oni bohatství a útroby země těžili. . .
Když už v těch Zemích se bohatství vyčerpalo,
a útroby země vytěžili do konce,
tehdy všechny lidi zabili vrahové
a vyvezli vše, co v Zemích dobyli. . .
A ze kterých Zemí Cizozemce vyhnali,
tam seslali oni Faš-ničitele. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 (136). Proto, aby znovu obnoven byl Kruh ze Zarbinu,
znovu se rozzářila Spirála Mezisvětí,
vytáhněte Krystaly Pohybu,
v oblasti, která ukazuje paprskem na poločtvrť. . .
Místo Krystalů Pohybu Svargy,
které jsou na krajích, pro Čertogy Svaroží,
nainstalujte Krystaly Inglie (prvotní oheň). . .
Svit Jinosvěta, projevený v NAVi,
bude v Krystalech Inglie svítit. . .
a vytékaje mocným proudem,
on obnoví Zarbinu svit. . .

9 (137). Jakmile na Kruhu ze Zarbinu před vámi,
se vyrovnaným zářením Spirála objeví,
znovu nastavte Krystaly tak jako byly dříve,
neboť odkryje se vám - Jinosvět. . .
Vězte, že zhoubné je Světlo Jinosvěta,
ono pohlcuje záření Duše . . .
a Rozum pohasíná v Paprscích Jinosvěta,
není možné pochopit, co se s Duší děje. . .
A život nerozumných bytostí bez duše,
nesměřuje do Svargy, ale do Pekla odchází. . .
a tam ony chřadnou ve tmě hluboké,
nevědouce o sobě ani o tom, co se stalo. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 (138). Tak buďte pozorní při svých činech
a nepokoušejte Osud na darmo . . .
Mnohé lidi zvědavost zhubila,
ty, kteří se pokoušeli poznat Jinosvět . . .
Paprsky Jinosvěta jsou zdraví škodlivé,
a lidé nejsou schopni poznat jejich podstatu. . .
Tam život teče podle jiných Zákonů. . .
nad Zeměmi vychází krvavý úsvit.
A podivné bytosti na způsob kentaurů,
se pokoušely Vajtmary zničit na věky. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 (139). Vy na Midgardu (starověký název planety Země) žijete spokojeně,
od dávných časů, kdy svět byl upevněn. . .
Víte z Véd o činech Dažďboga,
jak on pobořil opevnění Kostějů,
které se na Nejbližší Luně (Lelja) nacházelo. . .
Tarch (Dažďbog) nedovolil zákeřným Kostějům
zničit Midgard tak, jako zničili Deju (v současnosti pouze pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tito Kostějové jsou vládci Šedých,
zhynuli zároveň s Lunou za poločást (cca 19 sekund). . .
Ale zaplatil Midgard za svobodu,
Daarií (severní kontinent na Zemi) skrytou Velikou Potopou. . .

12 (140). Vody Luny tu potopu zapříčinily,
Na Zemi z nebes se ony co by duha snesly,
neboť Luna se rozštěpila na části,
a cestou Svarožičů (cestou po klenbě nebeské) se na Midgard spustila. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byla zničena Starodávná Vlákna,
která se táhla do dálných Čertogů. . .
a v Mezisvětí se část spojení přetrhala. . .
Nebylo slyšet volání mnohodoľné,
mnoho Vajtmar se ztratilo ve Svarze..,
předtím než vznikly nová Vlákna,
a znovu bylo slyšet volání z Čertogů.

13 (141). Mnoho lidí v tom čase zahynulo,
těch, kteří se nestihli na Vajtmanách (malé nebeské vozy) vznést,
nebo projít přes Vrata Mezisvětí,
a zachránit se v Čertogu Medvěda . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlákna Čertogů narušena znovu,
proto Věže Nebeské světlo ztratily,
aby znovu Věže barvami zasvítily,
zaměňte Krystaly Irkamy.
Zaměňte je za Krystaly Tary. . .
a přes Zimun (Malá Medvědice) obnovte Vlákna. . .

14 (142). Znovu se rozzáří Nebeské Věže
a ozvou se Vajtmary na vaše volání. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Víra v úspěch vašich slavných činů,
to je nejdůležitější v dané době. . .
Jestli jsou činy upevněny Vírou,
co naruší uskutečnění činů. . .
Pouze při spolupráci v Občině,
své Rody pokryjete Slávou. . .
Pouze sjednocením všech Vojů Starodávnou Vírou,
uhájíte Midgard váš překrásný. . .

15 (143). Znovu se obnoví Starodávná Spojení,
a na výzvy potomků – odpovědí Předci.
Nemohou rušit ten rozhovor Cizozemci,
neboť budou vypuzeni do Pekla ze Svargy. . .
Ale pamatujte, lidé, že nepřítel je mstivý,
a tváří se, že mu do Svargy nic není.
А sám, tajně a dále od všech pohledů,
si bude připravovat zbraně msty. . .
Neví nic o Cti a Pravdě Nebeské,
neboť v srdcích jejich chybí Svědomí. . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 (144). Mnoho Zemí Cizozemci zahubili,
v různých Čertozích Svarožího Kruhu. . .
Černá Závist jejich pohled zatemňuje,
když vidí dostatek druh u druha. . .
Závist, podvod a touha po cizím, v tom je jejich cíl,
také v Pekelném Světě. . .
A proto se Cizozemci snaží. . .
zmocnit se všeho ve Svarze i v Mezisvětí. . .

. . .Pamatujte lidé Rasy Veliké,
vše, co jsem povídal za celý večer překrásný. . .
Hlavní je, aby pro vaše potomky,
Tyto Znalosti, byly k užitku. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tím se končí První Kruh Santií Vedy Peruna
a První Den komunikace Rasy Veliké
a potomků Rodu Nebeského
s Moudrým, Cnostným a ve všem Překrásným Perunem.

232_01Santiím Peruna je již prý přes 40 000 let. Zpráva je to tedy velmi stará, ale řekla bych i přesto velmi aktuální. Nerostné suroviny jsou na naší planetě v současnosti vytěžovány ve velkém množství a podle mnohých indicií byly vytěžovány i v docela dávné minulosti. V době zápisu santií Peruna prožívala Země ještě spokojené časy, i když v blízkém vesmíru již probíhal boj s parazity. A vypadá to, že se někteří přece jen dostali i na planetu Zemi a snaží se o totéž, co popisuje Perun, že proběhlo na planetách Troaře a Ruttě.

Innovation-in-mining-1570x740Země je bohatá planeta, má ropu, plyn, minerály a kovy, drahé kameny. To je jistě lákavé pro všechny, kteří touží po bohatství. Země je živá planeta a život z ní dělá nádherný klenot, který dovoluje všem živým bytostem radovat se z její krásy. Zanikne-li na ní život, i ona zahyne a její bohatství pomine. Lidé by měli být opatrní, aby nedošlo díky bezhraničné a neuvážené těžbě k totální likvidaci životních podmínek planety a tím k likvidaci života, kterému je domovem.

69104_800Ten kdo zasel život na Zemi, ho vysadil promyšleně a uvedl ho do rovnováhy, která umožňuje jeho dlouhodobou samoregulaci při zachování ustálených přírodních podmínek. Zatím je ještě Země schopna rány, které utrží jakž takž zacelovat i když některé jsou již dlouho dosud nezacelené a některá místa proměněna v nezvratné suché pouště. Pokud se však bude povrch Země dále drásat a brát z jejích zdrojů stále více a více a zatím tomu vše nasvědčuje, může dojít záhy ke kolapsu celého systému života na Zemi.

Člověk se svou svobodnou vůlí byl na Zemi vysazen až v době, kdy již celá přírodní rovnováha byla dokončena (o tom hovoří jak Bible, tak i Védy i mytologie různých národů). Těmi, kým byl lidský rod na Zemi vysazen, byly lidem dány do začátku nepřestupné zákony, kterých se měli držet pro zachování původní harmonie života. Do našich časů se tyto informace zachovaly ve Védách ať již těch indických či slovanských, ty dostaly lidské rody bílé rasy. Ale také ostatní národy Země byly svými „bohy“ informovány o tom, jak žít v souladu s přírodou na Zemi, aby se na ně „bohové“ (živelné pohromy) nerozzlobili, a neseslali na ně různá neštěstí.

Lidé však jsou obdařeni svobodnou vůlí a vyskytli se na Zemi tací (dle Santií Peruna Cizozemci ze světa Tmy), kteří zkoušeli a stále zkoušejí lidi přemlouvat k překračování božích zápovědí, spoléhaje se na lidskou důvěřivost, a úctu k autoritám. Zkoušeli a zkoušejí to různými podvody, terorem, vnucováním nových náboženství, vyvoláváním válek, likvidací vědoucích a ochránců původních znalostí a světonázoru. V současnosti jsou již hodně daleko, morálka upadla skoro až na samé dno, Země je v permanentních válečných konfliktech, dobývání nerostných surovin pokračuje rychlým tempem. Lidé s predátorskou mentalitou v současnosti bohužel tvoří naše vládnoucí a globální podnikatelské elity.

Ve starověkých textech se nachází dostatek informací o tom, že na Zemi začala perioda neblahého období, období Kali Jugy (viz indické Védy) – začátek cca v roce 3000 př. n.l., kdy začali světu vládnout představitelé nejnižší kasty šůdrové, kteří se zajímají jen o své osobní blaho a bez milosti likvidují vše, co jim stojí v cestě za slávou, bohatstvím, mocí a ziskem.

Mayové mají své periody trvání jednotlivých světových epoch po 5200 letech a všechny končí nějakou katastrofou (ta poslední epocha měla skončit v roce 2012 – také se cosi očekávalo, otázka je, zda bylo datum konce epochy správně vypočteno).

Staří Řekové nám prostřednictvím svého básníka Hesioda sdělují, že v současnosti žijeme v čtvrtém Železném období a kvalita života je na nejnižší možné úrovni.

Ve slovanských Védách je toto neblahé období nazýváno nocí Svaroga (začátek cca před 1000 lety), kryje se s obdobím, kdy se začal ohněm a mečem nejprve po Evropě a Asii, pak po zbytku světa šířit judaismus, pak křesťanství a nakonec islám. Tři monoteistická náboženství, která změnila jednu skupinu lidí ve vyvolený národ (judaismus) druhou v hříšné raby boží, pro které je strádání blahem, protože strádající boha uzří (křesťanství) a třetí skupinu lidí v lidi s naprostým podřízením bohu bez svobodné vůle (islám).

Tato tři náboženství byla lidstvu záměrně vnucena pomocí jasně připraveného a zorganizovaného plánu (metodou rozděl a panuj) a postavila tyto tři skupiny nesmiřitelně proti sobě, čímž vyvolala dlouhodobou záměrnou nestabilitu v celém euroasijském regionu a časté válečné konflikty na všech kontinentech.

bp-oil-spillSoučasný stav zneužívání nerostných surovin Země je katastrofální. Ve většině světa se těží bez ohledu na životní prostředí, bez ohledu na živočišnou i rostlinnou říši, která se v oblasti vyskytuje. Vše je podřízeno jen zisku a převedeno do čísel a mrtvých uměle vykonstruovaných matematických vzorců s nutností abstrahovat (zjednodušovat – pro přílišnou složitost systému, života na Zemi, kterou umělé vzorce nejsou sto obsáhnout).

Podle názorů autorit to jsou „nepodstatné proměnné“, jako by takové umělé a zjednodušené konstrukce byly kdy schopny vysvětlit všechny složité životní pochody a jemnou rovnováhu existence života na Zemi, prostě to neumí a tímto způsobem to nikdy nebudou umět.

Lidé vyčíslují a měří a v číslech vykazují kdeco a hlavně se vyžívají v číselném vyjádření zisku, což je obrovská tragédie pro celou Zemi. Čím je číslo zisku větší, tím je to prý lepší. Ale na úkor čeho je toho zisku dosaženo, to se už neměří. To jaké škody to životu na Zemi způsobilo a jaké prostředky budou muset být vynaloženy, aby se to napravilo, od toho se abstrahuje. To jsou ty jejich „nepodstatné proměnné“, to jsou ty zbytečné komplikace výpočtů, od kterých podle autorit musíme abstrahovat.

plastic-bottle-pollutionAle oni totiž nemají ani zájem uvádět životní prostředí opět do vyváženého stavu, ono to totiž většinou ani není možné. Hřeší se na to, že je systém života tak složitý, že si nikdo ani nedokáže všechny důsledky rozsáhlé těžby a odpadů z výroby v současnosti představit a nikdo ty náklady není schopen vyčíslit. Pokud by se totiž náklady na nápravu zničeného životního prostředí braly v potaz, zjistilo by se, že těžba surovin vůbec není tak levnou záležitostí, jak se v současnosti má zato. Kdyby bylo možno vyčíslit a připočíst náklady na celkovou sanaci zničené přírodní rovnováhy, došli bychom k jiným cenám a některé současné výrobky by vyšly tak draho, že by muselo dojít ke změně použitých materiálů a technologií, aby byly k dispozici podle požadavků dnešní úrovně a kvality života. Ale to zatím neumíme, nebo spíše není o to zájem, veřejná poptávka. Zatím se hraje o zisk.

Honba za majetkem a za životem v rozkoši je nejrozšířenější choroba současné doby, jsou jí nakaženi již i prostí lidé (u elit to začalo). Touha po majetku a po životu v rozkoši je tak mocná, že nutí člověka dobývat majetek, ať to stojí, co to stojí i na úkor zdraví, dluhů a vůbec budoucí existence života, oblíbená myšlenka: „já si užiju, co to dá a po nás ať přijde potopa“. Ale obyčejní lidé si bohužel neuvědomují, že konečné zisky, bohatství celého světa se kumuluje v rukou elit a oni že jsou jen prostřednictvím svých umně vybuzených chtíčů (reklamou, filmy, ukázkami z života celebrit…) okrádáni o vlastní životní energii, pomáhají elitám plundrovat Zemi a ničit na ni podmínky pro život.

Výrobní sféra je nucena snižovat náklady a zvyšovat tržby, aby v konkurenčním cenovém prostředí dosáhla na potřebný zisk a proto své výrobky vyrábí v nízké kvalitě, aby snížila jejich dobu použitelnosti na nejnižší povolenou míru, aby si zákazník brzy přišel znovu jejich výrobek koupit (původní dosloužil).

A především vidíme klesat kvalitu produkce zemědělské a potravinářské. Problémy v této oblasti na sobě pociťuje každý (i když působení není hned zřejmé, trvá to, ale dostaví se to), denně konzumuje jejich produkty. Tlak na vysoké zisky a konkurenční ceny nutí výrobce snižovat náklady a to především na úkor kvality pěstovaných plodin, které jsou chemickými hnojivy vyhnané do závratných velikostí ovšem bez potřebných živin a nasáklé pesticidy pro odstrašení a likvidaci škůdců. A potravinářský průmysl pak pokračuje přidáváním chemických látek, které zlepšují vzhled a trvanlivost a tedy i prodejnost jejich výrobku, ale kvalita a působení na zdravotní stav člověka jde dolů.

Podobně se chovatelé dobytka snaží urychlit výkrm jatečných zvířat a dopují je antibiotiky a růstovými hormony a šidí jejich krmivo a náklady na ustájení. A nezapomeňme také na genetickou manipulaci v rostlinné i živočišné produkci. To nepřidává na zdraví lidem a přihrává zisky farmaceutickým firmám. Antibiotiky, pesticidy a chemickými hnojivy jsou zaneseny vodní zdroje, ze kterých čerpáme pitnou vodu i půda, na které pěstujeme naše plodiny. To vše vytváří pro život na Zemi takové podmínky, které jdou po spirále kvality níž a níž.

Tedy cílem je pro všechny firmy, které chtějí přežít v konkurenci, neustálý růst tržeb a zisku… Což je nereálné, takže dochází k fúzím a akvizicím malých firem velkými, velkých firem ještě většími a těch největších globálními korporacemi. Ty pak sbírají veškeré zisky z celé planety ve svém oboru, dokážu si představit, že za nedlouho budou ve všech oborech působit jen globální korporace… nikdo si pak už netroufne něco vyrábět v malé firmě natož jako soukromník, nepřežil by v konkurenčním boji.

A vlastníci těch globálních korporací, budou nakonec bohatší než státy? K čemu pak státy budou, pokud budou finančně slabší než globální korporace? Kdo pak bude lidem tvořit zákony? Státy na to už nebudou mít sílu. A co vlastníci těch globálních korporací jak se budou tedy oni starat o svět? Budou stále jen množit své zisky? Budou myslet na „lidské zdroje“ (z anglického Human Resources)? Nebo s „lidskými zdroji“ budou zacházet stejně jako se zdroji nerostných surovin a jako s celou přírodou na Zemi?

A kde budou sídlit, který kontinent si vyberou za své sídlo, kde budou utrácet své celosvětové zisky, který kontinent bude vzkvétat a které budou určeny jen pro těžbu zdrojů nerostných surovin a pro práci a nuzný život „lidských zdrojů“? Jak nám to všechno naplánují? Anebo budou tak hodní, že když se alespoň „lidské zdroje“ vzbouří, tak jim tam přijedou laskavě něco postavit…, anebo je raději z větší části vyeliminují? Vždyť přece v plánu je nahradit většinu „lidských zdrojů“ stroji, ne? A lidstvo je prý již přemnoženo… Tak nevím…

Vlastníci globálních korporací jsou nepostižitelní, koupí si každého, kdo se bude chtít proti nim postavit (vlády států, jiné firmy,…), nebo si koupí někoho, kdo je zlikviduje, tak prosté to mají. Kumulují zisky vygenerované „lidskými zdroji“, přírodními zdroji (nerostnými surovinami) a zdroji duševní činností (vědců a vývojářů).  Co tito vlastníci udělají se zisky je čistě na nich. Bez kontroly zbytku společnosti, budou nás mít v hrsti, mohou cokoliv, neznáme jejich úmysly, jejich světonázor, budeme jejich rukojmí.

Až Zemi totálně vysajou tak se s nakumulovaným majetkem přestěhují na jinou planetu? A budou dále pokračovat ve své bohulibé činnosti, podle osvědčených vzorců? Je zajímavé, že vesmírný projekt jak ze strany USA tak SSSR byl určitým způsobem zmražen. Na Měsíc se již od 70. let nelétá, na Mars ještě ne a vůbec co by si počali v naší sluneční soustavě, tady jsou už všechny planety zemského typu zničené, pro život tu zbývá jen Země.

Museli by odletět někam hodně daleko do jiné sluneční soustavy. To je ale podle veřejně dostupných informací zatím vyloučeno. Nemohou se tedy ze Země dostat? Jsou její rukojmí? To by byla pro nás jistá naděje na záchranu, přece si nepodřežou sami pod sebou větev. Ale také to může být tak, že ti praví parazité jsou mimozemští a průběžně si přilétají pro nakumulované bohatství Země, které jim tady jejich oddaní a věrní pomocníci (naše elity) připravují a odvážejí ho po troškách na svou planetu. To by byla ta horší varianta. To bychom brzy mohli dopadnout jako Troara či Rutta.

Tak co s tím? Neříkám, že je třeba zbavit se technického pokroku, přestat zcela využívat přírodních zdrojů a vrátit se na úroveň primitivní společnosti, to nejde a ani to není zapotřebí. Je však třeba najít míru ve využívání přírodních zdrojů, nedovolit jejich nadměrné zneužívání. Pustit na veřejnost dostatek informací pro zhodnocení potřebné úrovně potřeby přírodní zdrojů a vytvořit tlak společnosti zdola (stále věřím, že většina lidí má svědomí). Věnovat zvýšené prostředky na nezávislou (bez vazby na stávající korporace a finanční sféru) vědu a výzkum, aby mohly být nalezeny jiné způsoby dosažení požadované úrovně kvality života, bez drásání a plundrování Země. Silné státy by měly podporovat výrobní změny, které povedou k úspoře spotřeby přírodních zdrojů.

Ve vedení států však z toho důvodu nemohou být lidé, jejichž předvolební kampaně sponzorovaly velké a vlivné korporace nebo jimi financované nadace či jiné finanční organizace, to bychom stále zůstávali tam, kde jsme teď. Ve vedení státu musí být lidé morálně a finančně nezávislí a dostatečně v obou kvalitách podporovaní silnými státními zdroji, aby mohli případný protitlak velkých korporací v nutných případech odrazit. Toto si však může dovolit jen velký a bohatý stát, a sebevědomé a morálně vyspělé státní vedení.

Malé národní státy typu České republiky nemají šanci, ty po překotné privatizaci už nevlastní skoro nic a dividendy jim vysávají většinu zisku ve státě vygenerovaného, z ubohých mezd svých občanů také mnoho daní nevyberou, na podporu školství ani nezávislé vědy moc nezbývá, natož postavit se velkým korporacím, jejichž roční obrat je několikanásobně větší než celé její HDP.

Spojování malých států do větších státních celků má význam, ale jen potud pokud i tento celek není ovládán velkými korporacemi, a jinými bohatými finančními institucemi, což v současné době vidíme jak v USA, tak v EU.

Rusko nastoupilo cestu odporu vysávání svých přírodních zdrojů cizími korporacemi a zamezilo tak znatelně vývozu zisků z této oblasti ze své země. Je to základní a důležitý krok. Rusko je velký stát s bohatými zásobami nerostných surovin a má v současnosti ve svém čele kvalitní vedení. Tento stát má sílu i dostatek zdrojů pro provedení dalších kvalitativních změn života svých občanů, je v něm potenciál k velkým změnám k lepšímu, cítím z jejich strany vát svěží vítr. Doufám, že se nebudou zdráhat nastoupit i cestu vedoucí ke změně výrobních procesů a zdrojů energie na základě dosud zamlčovaných vědeckých poznatků.

Prozatím v Rusku vidím jediný stát s potenciálem změnit k lepšímu podmínky pro veškerý život na planetě Zemi. Doufám, že mou důvěru nezklamou, i když vím, že síly, kterým musí čelit, jsou ohromné. V průběhu následujícího desetiletí se však určitě dozvíme kdo z koho. Držme si i Zemi palce.

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky