metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

6Úno/170

Prosté léčení nemocí

Tak jako se staráme (nebo měli bychom se starat) o ekologii okolního prostředí, tak bychom se měli starat o ekologii našeho vnitřního prostředí. Neboť tam, kde je znečištěné prostředí, ať vnitřní či vnější, nedaří se životu. I když si civilizované lidstvo myslí, že jsme se velmi vzdálili přírodě, jsme stále obklopeni okolním prostředím a přírodou, jehož a jejíž kvalita přímo ovlivňují kvalitu našeho vnitřního prostředí. Jsme s okolním prostředím a přírodou provázáni prostřednictvím vzduchu, vody i půdy a určitým informačním polem. Dalo by se tedy současné přesvědčení o vzdálení se člověka přírodě spíše vyjádřit tak, že jsme se vzdálili souladu s přírodou a vytvořili jsme si nedokonalé umělé prostředí, které v mnoha případech ubližuje životu.

Uvědomujeme si sice, že je důležité, abychom měli v našem životním prostředí čistou vodu, protože ve špinavé vodě dochází k hnilobným procesům a množí se hnilobné bakterie, které jsou nebezpečné ostatním živým organismům. Ale dále vodu znečišťujeme, vodní toky i rybníky jsou znečištěné, zabahněné, ryby a živočichové vyžadující k životu čistou vodu v nich žít nemohou a ti, co v nich žijí, nejsou velkým přínosem pro zdraví člověka. Moře a oceány jsou znečištěné odpadky, plasty, ropou a ropnými produkty i radioaktivními odpady. A my si pochutnáváme na mořských rybách a mořských plodech kontaminovaných všemi uvedenými nečistotami.

Uvědomujeme si sice, že je důležité mít čistou půdu, protože znečištěná půda je chudá na půdotvorné organismy a chudá půda dává nízkou a méně kvalitní úrodu a navíc pokud je půda kontaminovaná, pak ani žádné rostliny, které na ni vyrostou, nejsou vhodné ke konzumaci. Ale stále hnojíme půdu chemickými hnojivy, které ničí půdotvorné organizmy a připravujeme se tak o kvalitní a výživnou půdu, která by přinesla výživnou a člověka posilující úrodu. Naopak ještě tímto způsobem nakonec půdu převracíme v poušť, na které už vůbec nic neporoste.

Uvědomujeme si sice, že je důležité mít čisté ovzduší, protože vzduch přichází bezprostředně do našeho organizmu a veškerá nečistota, která se v něm vyskytuje se tak dostane do těla, kde se usazuje a způsobuje zdravotní problémy. Přesto stále továrny vypouštějí do ovzduší zplodiny, které jsou životu nebezpečné a v žádném případě nemám na mysli CO2, ale skutečně jedovaté plyny jako oxid siřičitý, kyanovodík, fosgen, oxid dusičitý, formaldehyd, olovo, rtuť a jiné a další jedované sloučeniny, které snižují kvalitu našeho ovzduší a tím i kvalitu a odolnost živých organizmů včetně člověka.

Uvědomění si problému je základ, všechno jsou to v současné době známé informace, ale bohužel se současný světový technogenní trend řítí dále špatným směrem. I když se o ekologii stále více a více hovoří, přibývá ekologických katastrof na moři i na souši, zvětšují se plochy vyčerpané a tím i neúrodné půdy, které se převracejí v pouště (a říká tomu někde „Sahara efekt“ a krčí se rameny, že s tím nelze nic dělat) stále vrůstá znečišťování ovzduší a v některých městech lidé raději chodí s protismogovou rouškou. Takže víme co je špatně, ale nemůžeme s tím nic dělat?

Hromady odpadu se vrší v blízkosti velkých měst a stále rostou. Tam se drží hnilobné bakterie, těžké kovy a všechny možné jedy, které společnost je schopna vyprodukovat. Armáda lidí z technických služeb to průběžně zasypává zeminou, aby to příliš nesmrdělo a nekazilo estetický dojem. A to ještě nemluvíme o skutečně nebezpečném odpadu, který produkuje naše technosféra, který se schovává do zemních úložišť ať již jaderného či jiného toxického odpadu, do uzavřených „konzerv“, aby „neškodily“ okolnímu prostředí. Připomíná to práci imunitního systému v prvním stádiu rakoviny – zakonzervovat jedy. Pak bude přibývat lidí zaměstnaných v oblasti likvidace odpadu a ty budou jednou s odpadem bojovat v takové míře, že překročí mez (jako bílé krvinky) a systém se zhroutí.

Pokud se nezmění přístup hlavně velkých nadnárodních firem k okolnímu prostředí, pokud stát nebude mít sílu tyto firmy zkrotit a přinutit ke skutečné ochraně životního prostředí a k likvidaci jimi způsobených ekologických škod, pokud bude na prvním místě pouze touha po zisku a konkurenční boj, nic se v současném trendu nezmění a příroda bude dále trpět a my s ní. A bude tomu tak potud, pokud nám budou vládnout ziskuchtiví šůdrové. Dobře bude, až se vlády opět chopí skuteční kšátriové a budou jim radit skuteční bráhmani. A to už by Země potřebovala jako sůl.

Tak dobře, vezměme ten neutěšený stav okolního prostředí s jeho problémy v potaz, jeho řešení bude na dlouho. Okolní prostředí je znečištěné, to je v současnosti prostě fakt, se kterým musíme počítat. A uvědomme si, že ovlivňuje i naše osobní vnitřní prostředí a z toho nám vznikají nemoci různého druhu. Do organizmu se dostávají nečistoty ze vzduchu i prostřednictvím potravy. Jedy se ukládají v buňkách a vznikají život ohrožující onemocnění.

Další zdraví ohrožující vlivy jsou vlivy kulturní nebo spíše nekulturní. Filmy, literatura, hudba, to vše ovlivňuje naši psychiku a ta má vliv na naše vnitřní prostředí. Takže buďme opatrní, co všechno prostřednictvím našich smyslů přijímáme, abychom si zbytečně neublížili. Současné módní trendy ve výše uvedených oblastech v západní kultuře nejsou přínosem pro zdravou psychiku ani zdraví obecně.

Co tedy můžeme za současné situace vůbec dělat pro své zdraví? Má smysl ládovat tělo chemickými léky? Skutečně tělu prospěje další přísun „jedů“, které se nám snaží naordinovat současná medicína? Je to skutečné léčení, nebo jen další způsob jak dosáhnout ohromných zisků? Jak mají žít další generace našich dětí a vnuků ve stále se zhoršujících podmínkách pro lidské zdraví a zdraví celé přírody? Jak dlouho to lidstvo ještě může vydržet, než naprosto zdegeneruje? Potřebujeme skutečně technogenní sféru v současném měřítku?

Tělo je organismus, ve kterém vše souvisí se vším. Vše je propojeno, nic není izolováno a bez ovlivnění okolními orgány, buňkami, mezibuněčnou kapalinou, krví atd. a psychikou. Tak jako je naše tělo ovlivněno ostatními živými organismy a veškerým vnějším prostředím, tak i vše v těle souvisí se vším. „Jak nahoře, tak i dole“ – známý výrok Herma Trismegista. Mohli bychom pokračovat do planetárních i galaktických rozměrů, ale tam toho zatím moc nevidíme, takže zdá se není co analyzovat, ale vliv to na nás má (k tomu blíže viz článek Rytmy života a energetické vlivy vesmíru).

Základem zdraví je čisté prostředí. Soustřeďme tedy naše úsilí a vliv na očišťování životního prostředí podle možností každého z nás a pročišťujme i své vnitřní prostředí. Hlavně a především, je zapotřebí být pozorný ve výběru toho co jíme. Zažívací trakt, je přímo vystaven všem případným nečistotám a nestravitelným součástem potravy, které se do něho dostanou a vedou v něm k zahnívání. Je zjištěno, že maso je náš organismus schopen strávit pouze ze 60%, zbytek se dostává do těla v nenatráveném stavu, jako cizorodá bílkovina s cizím DNK, která v trávicím traktu zahnívá a škodí produkcí jedů. Nestravitelné části jídla a jejich zahnívání negativně ovlivňuje sliznici žaludku a střev, dochází ke vzniku žaludečních vředů, přetěžuje se slinivka, která nakonec vypoví službu a dojde k diabetu. Nemoci střev jsou také dobře známy, od střevních chřipek, přes zánět slepého střeva, které je mimochodem důležitým orgánem pro štěpení celulózy, až po rakovinu tlustého střeva.

Divíme se, proč i malé děti, které jsou navíc kojené, mají zdravotní problémy. Ale vždyť znečišťování jejich organismu probíhá v děloze matky již od okamžiku jejich početí. Vždyť ono se celou dobu až do porodu nachází ve vnitřním prostředí své matky. A to není ve většině případů ideální. Matčino vnitřní prostředí je znečištěné působením vnějšího prostředí i znečištěné přijímanou potravou a ve většině případů nepročišťované. Nemůžeme se potom divit, že se děti rodí s tzv. vrozenými chorobami a s nedostatečnou funkcí některých orgánů, s kožními problémy, prostě s oslabenou imunitou. Těhotné ženy, pokud chtějí mít zdravé potomstvo, musí na své čisté vnitřní prostředí myslet ve zvýšené míře. A s pročišťováním by měly začít dlouho před plánovaným početím.  Je také známo, že děti mají posléze rády to jídlo, které matka jedla během těhotenství.

A co znamená kojení matkou, která nepročišťuje své vlastní tělo? Vše nezdravé, co je v matce se kojením přenáší i do těla kojeného drobečka a matka se tímto způsobem očišťuje od jedů, které se u ní usazují především v oblasti velkého lymfatického uzlu v oblasti plic, v oblasti hrudního koše, odkud je velmi blízko k mlékovodům. Proto by kojící matky měly ve zvýšené míře myslet na zdravou stravu, neboť vše co ony vypijí a sní, dostane i jejich vlastní kojené dítě, včetně všech jedů z probíhajících hnilobných procesů v jejich těle. Pročišťovat své tělo během kojení lze, ale je třeba kojení na dobu čištění přerušit a dávat dítěti k pití a výživě lehký bylinný vývar s medem a trochou citrónové šťávy.

Další problémem, který oslabuje imunitní soustavu dítěte a znečišťuje jeho organismus je očkování. Již se očkuje 4. pokolení lidí a každé z těchto pokolení je čím dál tím slabší a slabší, stále více nemocné, přibývá autistů. A očkuje se vesele dále a považuje se to za blaho pro člověka. Očkovací látky obsahují těžké kovy, oslabené, ale živé mikrobiální buňky a jiné chuťovky. Zajímavé je, že i přesto, že je dítě očkované proti černému kašli, přece ho i dostane. Před očkováním bylo dítě zdravé, žádné příznaky nemoci nemělo, po očkování proti černému kašli dostalo černý kašel, zvláštní…

Velkým problémem je masitá strava, která nemůže být našim trávicím systémem dostatečně zpracována. V našem trávicím systému zůstávají nestrávené cizorodé bílkoviny spolu s cizími geny, na které musí naše imunitní soustava reagovat a bránit tělo před jejich negativními vlivy. Pokud bude existovat na zemi právo zabíjet zvířata, potud nebude na zemi ani mír. Násilí plodí násilí. Spolu s masem přijímáme do svého organismu veškeré nečistoty ze zvířecího těla, hormony, léčiva používaná při jeho chovu, a také na poli informačním přijímáme do svého informačního pole jeho předsmrtný strach a tím vším svůj organismus ovlivňujeme, znečišťujeme a oslabujeme.

Co se týče našeho imunitního systému, obranné armády našeho těla, jeho veškeré úsilí, které vydává je namířeno na zničení jedů, a cizího genetického materiálu, které pronikly do organismu. Pokud je nahromaděného jedu v těle příliš, tělo tvoří i mnoho bílých krvinek, které cizí genetický materiál a jedy likvidují. Přemnožení bílých krvinek je však tělu nebezpečné, vzniká leukémie, nemoc krve s životem neslučitelná.

Součástí práce imunitního systému je i teplota. Pokud teplota nepřesáhne 39°C nesmí se teplota srážet žádnými léky, je pro tělo potřebná a neškodí. Pokud se dostane nad tuto hranici, pak je potřeba teplotu srážet, ale nejlépe balením do mokrého chladného prostěradla v žádném případě prostřednictvím panadolu či jiných jedů.

Je zapotřebí si uvědomit, že skutečně všechny nemoci mají počátek v znečišťování trávicího traktu a starost o jeho čistotu by měla být na prvním místě. Pokud necháme v trávicím traktu vzniknout zahnívající útvary, brzy se tam rozmnoží hnilobné bakterie, které budou dále tělu škodit, pak přijdou větší paraziti a ti mohou způsobit další a větší problémy typu rakovinných nádorů. Pokud už je tělo zaneseno na úrovni buněk, mezibuněčného prostoru a lymfy pak je třeba pročistit nejen trávicí trakt, ale i lymfu (bližší informace o lymfě viz článek Lymfatický systém – bílá řeka života).

Součástí pročišťování trávicího traktu má být i půst (několikadenní půst se dříve praktikoval několikrát ročně a to před největšími svátky), protože tak se osvobodí síly těla pro pročišťování, uvolní se totiž vnitrobuněčné očistné fermenty, které dokáží likvidovat nečistoty uložené přímo v buňce. Tělo se při hladovění nemusí zabývat štěpením další potravy, která by se jinak do těla znovu a znovu dostávala a ono by muselo tvořit fermenty na její štěpení (pracovala by žaludeční šťáva, fermenty slinivky, žlučové fermenty…) to vše by bránilo vzniku očistných vnitrobuněčných pochodů, protože na to už organismus nemá dostatek sil, aby souběžně s trávícími fermenty, tvořil i vnitrobuněčné očistné fermenty. Tak se může do očistného procesu zapojit jeho nejdůležitější prvek a to vlastní síly organismu.

Při půstu se nejí nic, co by vyvolalo potřebu tvorby fermentů štěpící potravu, proto se pouze pije med rozpuštěný ve 40°C teplé vodě s citrónovou šťávou. Musí to být med, nemůže to být v žádném případě cukr. Tělo v dobu pročišťování a půstu potřebuje fruktózu, která je levotočivá a ne glukózu, která je pravotočivá. Na pravotočivou glukózu tělo opět potřebuje vynaložit energii a to vytvořit fermenty pro přeměnu její pravotočivosti na levotočivost. Také veškerá vařená potrava je pravotočivá, proto se pije pouze čerstvá ovocná šťáva. Citrónová šťáva pomáhá očištění organismu.

Během půstu se většinou projeví očistné procesy formou vykašlávání či jiného vylučování hlenu, tak se nastartuje očistný proces. Trávicí systém se při procesu půstu mění v systém, kterým se tělo pročišťuje. Protože je prázdný a tělo tak nemá co vstřebávat do krve, mezibuněčného prostoru a buněk, dochází k opačnému procesu, vylučování nepotřebných věcí z krve, mezibuněčného prostoru a buněk do trávicí soustavy. Tento proces zaregistrujeme na jazyku, který se začne potahovat bělavým povlakem. Tento povlak je obrazem toho, jak vypadá v tu chvíli celý trávicí systém. Povlak z jazyka je třeba pravidelně odstraňovat.

 

Tady teď uvedu recept na celkovou očistu organismu prostřednictvím očisty trávicího systému, který již léta praktikuje lékařka-naturopatka a biochemička Mavra Ogaňan. Tímto postupem léčí veškeré nemoci těla.

 

Příprava klystýru:

Do 2L filtrované vody 38°C teplé přidáme 2 vrchovaté lžičky kamenné nebo mořské soli a 1 lžičku sody. Pokud jsou nemocné ledviny, přidáváme ne jednu, ale 2 lžičky sody. Tekutinu se snažíme udržet v těle po dobu asi 15 minut, takže si v klidu lehneme. Takto připravený klystýr používáme 2-3 dny potom místo sody dáme šťávu z ½ citrónu.

Postup při čištění organismu přes trávicí soustavu:

Pro pročištění organismu je dobré před použitím klystýru vypít den předem jednu skleničku v horké vodě rozpuštěné epsomské soli (v množství 1g na 1kg váhy, možno přidat citrónovou šťávu – vypít horké min. 40°C). Ta zajistí nastartování vyplavování nečistot z organismu a zároveň nastartuje proces vyprazdňování. Epsomská sůl se nevstřebává našim organismem, ale vytahuje z organismu co je přebytečné z buněčné úrovně. Očišťuje organismus od hlavy, přes slinivku, játra a pomáhá peristaltice střev a očišťuje i ledviny. Je však zapotřebí ji hodně zapíjet horkým bylinným odvarem *) s medem a citrónem (vypít 3-4 sklenice) a ležet 1 hodinu na pravém boku s jaterní oblastí na nahřívadle (pokud nejsou žlučové kameny), později dojde k nucení na toaletu. Horká tekutina je důležitá proto, aby se nastartovaly očistné procesy na úrovni buněk, aby proces vstřebávání tekutiny nastal na úrovni žaludku. Studená voda se v žaludku nezastavuje, prochází přímo do střev, tam by promyla pouze střeva. Pokud je třeba promýt tkáně je třeba horké vody, tak může tekutina proniknout přímo do lymfy a promýt ji. Během té hodiny je třeba pít čerstvě vymačkané ovocné šťávy nebo pít horký bylinný odvar s medem a citrónovou šťávou. (V případě gastritidy proceduru s epsonskou solí vynecháme.)

Po večerním pročištění organismu epsomskou solí si dáme horkou sprchu a dále už zůstáváme v procese půstu. Druhý den ráno provedeme 3 očistné klystýry, poté si dáme horkou sprchu a tak každé další ráno. Klystýr provádíme na lačno, po vyprázdnění, abychom do střeva dostali co nejvíce tekutiny. Dáváme tolik, kolik se vejde, z počátku to bude mnohem méně než 2L, ale po 5. dni používání klystýru při současném půstu by se 2L měly vejít. Současně je třeba během dne pít horký bylinný odvar s medem a citrónovou šťávou a ovocné šťávy po 6 sklenicích oba druhy, aby došlo k pročišťování.

Plnohodnotný očistný proces se provádí po dobu 21 po sobě jdoucích dnů. Pro občasné průběžné očišťování stačí tento proces provádět jen občas po dobu 2-3 dnů.

Po ukončení očistného procesu (tj. po 3 nebo 21 dnech) první den pít po ránu jen bylinný odvar s medem a citrónovou šťávou a potom později čerstvě vymačkanou ovocnou šťávu a poté po hodině je možné sníst šťavnaté ovoce (kivi, mango, broskev, kuličky hroznového vína, nastrouhané jablko, přidat zelená nať jako špenát, salát, bazalka, šťovík, petržel, máta … i trochu koření) ale jen v malém množství max. 150g ve formě koktejlů. Pak opět pijeme známou kombinaci tekutin a na oběd si dáme opět ovoce max. 200g a na večeří opět to stejné ovoce a mezi tím opět pijeme. Tak se postupuje prvních 5 dní po procesu očišťování.  V dalších dnech je možno přidat do koktejlů banán. Poté je možno pomalu přejít na tužší stravu, zelenina, semena, ořechy (ořechy nemíchat s medem a ovocem, ale jen se zeleninou), ale vynechat maso. Během léta je možno zůstat jen na syrové stravě, na zimu je dobré přejít na vařenou stravu, různé kaše, ale stále bez masa.

Uvedeným klystýrem a bylinným vývarem s medem a citrónovou šťávou je možné léčit i novorozené kojence jen použité objemy musí být samozřejmě mnohem nižší vzhledem k velikosti tělíčka dítěte.

 

*) Pro přípravu bylinného odvaru použijte směs níže uvedených sušených bylin (když bude některá z nich chybět, nevadí):

Máta, kopřiva, majoránka (oregano), jitrocel, podběl, mateřídouška (tymián), šalvěj, srdečník, kořen kozlíku, květy levandule, řepík, řebříček, meduňka, heřmánek

 

zpracovala: Metelice

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky