metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

26Říj/104

Etruskové – jejich původ

Pocházejí opravdu Etruskové z Malé Asie? Jsou Etruskové potomky Trójanů uprchlých z vlasti po hrozné desetileté válce o Tróju, která se podle starověkých autorů udála v letech 1197 – 1186 př.n.l.? Je ta část Vergiliovy Aeneidy, kde se hovoří o útěku přeživších Trójanů vedených Aeneem z hořící Tróje a jejich hledání země zaslíbené pravdivá?

Vergilius začal psát svou epickou báseň na konci svého života v letech 29 – 19 př. n.l., ale terakotové sochařské vyobrazení Aenea nesoucího na ramenou svého otce Anchísesa pochází již z první poloviny 5. stol. př.n.l., navíc toto dílo bylo nalezené na Etruském území v posvátném okrsku Campetti u Vejí. V 5. století př.n.l. se Veje dostaly do konfliktu s Římem a začala téměř nepřerušovaná řada sporů a válek, ale až po r. 400 př.n.l. Řím Veje dobyl, stalo se to roku 396 př.n.l. Zdá se tedy, že jde o Etruské dějiny, které na začátku svého eposu Vergilius popisuje. Aeneas s otcem Anchísem a jejich lid jsou předky Etrusků ne Římanů, jak nasvědčuje nález sošky a jazyk Etrusků, který je odlišný od jazyka Římanů. Etruské psané dějiny byly po ovládnutí Etrurie Římem systematicky ničeny, ale informace o původu Etrusků mohly být - a to hlavně mezi etruskými šlechtickými rody, které uchovávaly dějiny svých rodů - v té době ještě v živé paměti a tak se mohly k Vergiliovi snadno dostat. Ještě římský císař Claudius byl schopen v 1. stol. n.l. sepsat dějiny Etrusků „Tyrrhénika“ podle informací uchovávaných etruským šlechtickým rodem, ze kterého pocházela jeho první žena Urgulanilla.

Pokud tedy Vergilius tento příběh znal z vyprávění Etrusků, mohl ho do svého eposu jako zajímavý a hrdinský příběh záměrně vložit, aby dodal patřičné vznešenosti svému chlebodárci císaři Augustovi, který mohl mimochodem mít ve svém rodokmenu i nějaké Etruské předky a nemuselo to být až tak od věci. Pak tedy obyvatelstvo Tróje ležící na území Malé Asie je stejného rodu jako lid Villanovské kultury, protože se Villanovská kultura objevuje na Apeninském poloostrově kolem roku 1100 př.n.l., to znamená její rozvoj je patrný nedlouho po ukončení Trojské války (1197 – 1186 př.n.l.), což je v souladu s příběhem Aeneovým. Ve stejné době jako Villanovská kultura se ve střední Evropě rozvíjí kultura popelnicových polí, která je podle archeologů s kulturou Villanovskou spřízněna. Kultura popelnicových polí se datuje do období 1300 – 750 př.n.l. a na ní navazuje spřízněná kultura Halštatská. Pokud jsou tyto kultury spřízněné, musely o sobě vědět, probíhal mezi nimi zajisté vzájemný obchod, pravděpodobně byly spřízněny rody a mohli mít i společný nebo podobný jazyk.

Podívejme se na původ obyvatel Malé Asie, konkrétně Trójanů. Co říká o založení města Tróji Wikipedie: „Podle jednoho příběhu o založení města přišli do dnešní Malé Asie Kréťané pod vedením královského syna Skamandra. Jeho potomci pak na novém území zakládali nové vesnice a chrámy. Samotné město Trója nechal pravděpodobně vystavět jistý Ilos, syn Tyrhénského Dardana (podle něho se také město nazývalo Ilium či Ílion). Jisté je, že trójský pahorek (dnes zvaný Hissarlik) byl obydlen už někdy ve 3. tisíciletí př.n.l. Město od té doby prošlo dlouhým vývojem, což dokazují dnešní archeologické vykopávky.“ To znamená, že pokud byla Trója založena ve 3.tisíciletí př.n.l. synem Tyrhénského Dardana, ten musel přijet někdy v té době z tehdejší Itálie (Tyrhénie), tedy společný jazyk Trójanů s lidem z Apeninského poloostrova by takto byl vysvětlen.

Zajímavé je, že ve Vergiliově eposu Aeneis si řečtí Achájové a Trójané rozumějí velice dobře, je tam pouze slyšet prý jistý přízvuk, jak se zmiňuje Vergilius, který Aenea a jeho přátelé při bitvě v hořící Tróji Řekům prozradí. Je tedy zřejmé, že se v době trojské války ještě nejedná o pozdější Řeky, kteří by etruskému jazyku již nemohli zjevně rozumět. Ale znamená to s největší pravděpodobností, že v bitvě o Tróju mezi sebou bojovaly různé Pelasgické kmeny. Pelasgický lid je zmiňován samotnými Řeky jako jejich vlastní předchůdce, jde o lid, který je spojován s kulturou mykénskou, a kulturou předhelénskou, neolitickou. Stejný lid musel žít i na Krétě, protože i z Kréty přicházejí zakladatelé Tróji a i tam se hovoří o tom, že původním obyvatelstvem byli Pelasgové.

O Pelasgech jako původních obyvatelích Egeidy a Apeninského poloostrova, Kréty a Malé Asie hovoří ve svých dílech Hellanicus, Herodotus, Thukydides, Ephorus, Pausanias, Dionýsus Halikarnaský, Ovidius, Strabó. Ale nejen starověcí spisovatelé, ale také současná archeologie přináší důkazy o neolitickém obyvatelstvu, předchůdcích Řeků na Athénské akropoli, v úrodné Thesalské nížině, na ostrově Lemnos, jejichž kultura byla odlišná od Řecké a jejichž stopy vedou místy až do 9. tisíciletí př.n.l.

Vypadá to tedy, že Pelasgické, podle uvedených překladů z etruského jazyka evidentně slovansky hovořící obyvatelstvo žilo na území Evropy už v době před rokem 3000 př.n.l. A to se už dostáváme do období neolitu, ale archeologické důkazy jdou na mnoha místech i hlouběji do minulosti až do 9.tisíciletí př.n.l. což také posunuje dosud uznávanou hranici Neolitu v Evropě. Takže jak je to s tím stěhováním národů v 6. stol. n.l. a s příchodem Slovanů do Evropy? Někdo se snažil velice usilovně zatajit Slovanům jejich dějiny a udělat z nich barbary, kterými nikdy nebyli.

Více o Etruscích

Komentáře (4) Trackbacky (2)
 1. A Horáka „O Slovanech trochu jinak ste čítali ?“Ak je len 1/3 textov správne interpretovaná, obyvateľstvo boli síce Sloväni, ale „Etruskovia“-vládnuca vrstva určite nie.

  • četla, ale s Horákovými překlady a jejich interpretací nesouhlasím. přečtěte si více článků a překlady textů na těchto stránkách možná pochopíte proč.

 2. Slovanske obyvatelstvo je protonarod europy. Teda prvotny. V historii sa udiala najvacsia intriga aku ste si schopni predstavit. Okolite kvazi narody si chceli urvat z kolaca a pekne im k tomu nahravala aj Katolicka cirkev. Pravdepodobne u papeza na tajnom stretnuti sa dohodlo, ze tychto vymazeme uplne, pretoze inak krestanstvo neprerazi.
  Slovania mali totiz vlastne nabozenstvo, ktore bolo uplne na vyske.
  Preto su uzavrete vatikanske archivy. Bolo by ich treba otvorit.
  Velka morava ako logicka statnost slovanov bola priamy a silny super Rimskej rise.
  Malo by sa o tom natocit par filmov.

  • v podstatě souhlas, podle mně jde o dlouhodobý boj dvou duchovních koncepcí jedné postavené na světlém tvůrčím přístupu k životu (slované) a druhý temný parazitický – otrokářský podporovaný na slovanském území křesťanstvím, které dělá z lidí otroky boží (ovečky) a na druhé straně judaismem, který podněcuje vyvolený národ k převzení moci nad všemi těmi otroky. tento boj trvá už mnohá tisíciletí jednou je nahoře ten koncept jindy druhý. patří tam i boj Atlantidy s o ovládnutí Evropy (viz Platón). je to jako střídání dne a noci, jako střídání jug. snad už se brzy slované opět probudí.


Leave a comment