metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

5Čvn/120

Posuny v čase a prostoru

Posuny v čase a prostoru jsou dnes věc běžně neznámá, obyčejnému člověku se jevící jako těžká fantazie. Maximálně jsou dnes lidé schopni akceptovat je ve sci-fi filmech a odpouští je jako bláznivé úlety těm podivným vědcům, kteří se o jejich možné existenci semo tamo zmiňují. Ale časoprostorové posuny v dávné minulosti nemohly být až tak neobvyklé. Alespoň se tak dá usuzovat podle frekvence jejich výskytu ve starých bájích různých národů. Staré příběhy hovoří o podivných časových posunech spojených s návštěvami podivných míst, které jsou pro zúčastněné překvapivé a matoucí. Jsou to vzrušující příběhy spojené se setkáním se záhadnými či cizími bytostmi, které berou hrdinu s sebou do jejich země nebo se do takové cizí země člověk dostane sám zvláštní náhodou když projde nějakou puklinou ve skále nebo zídce.

23Bře/120

Síly JIN a JANG

Vesmír vznikl spolupůsobením boží touhy a lásky (blíže viz sekci dějiny). Společně zaktivovali sebou samými energie v nicotě vytvořením napjatého stavu protichůdných ale doplňkových sil. Díky tomu bylo umožněno projevit se všemu co vesmír kdy obsahoval a bude obsahovat a to podle plánu boží touhy. Tyto protichůdné ale doplňkové síly zveme podle své základní charakteristiky sílou odstředivou a sílou dostředivou.  Jejich nejvýstižnějším zobrazením je monáda JIN - JANG. JIN je síla odstředivá a JANG je síla dostředivá.

17Dub/110

Vznik Maltských kolejí

Ostrovy s příznačným názvem Malta. I v Italštině to slovo znamená totéž co v češtině - kašovitá směs několika látek, které po čase ztuhnou, používaná ve stavebnictví jako spojovací a omítkovací hmota. Skládá se z vody, písku, vápna a případně cementu.

Zvláštní atrakcí ostrovního státu Malta jsou tzv. Maltské koleje. Klikatí se po celém ostrově a jsou vyhloubeny do zdejšího tvrdého podkladu, kterým je vápenec nebo pískovec. Jak vznikly tyto koleje je v současné době stále vědeckou hádankou.

19Pro/101

Lýdové

Lýdie (Asyrsky: Luddu; Řecky: Λυδία ; v němž je zjevný slovanský název pro lidské bytosti: lidé, ludia, ljúdi… Lýdie tedy ve slovanských jazycích má význam: prostor, který obývají lidé)

Lýdie je část západní Anatolie, která leží v Malé Asii, v dnešním Turecku. Centrem této oblasti bylo město Sardy (lýdsky Sfard, řecky Σάρδεις, staropersky Sparda, dnes Sart) obklopené údolím řeky Hermus.

29Lis/104

Pelasgové

Kdo byli starověcí Pelasgové? Jak žili, jaký byl jejich jazyk, jaká byla jejich kultura? Na úvod uvedu jejich mýtus o stvoření světa. Pelasgický mýtus o stvoření je jedním ze starověkých náboženských příběhů o původu světa. Je to matriarchální, monoteistický systém, ve kterém bohyně vládne lidem a existuje před všemi ostatními bohy. Bohyně je matkou všech věcí, oplodněná ne nějakým mužským protějškem, ale symbolickým semenem ve formě větru. Tady je ve zkratce celý příběh.

26Říj/104

Etruskové – jejich původ

Pocházejí opravdu Etruskové z Malé Asie? Jsou Etruskové potomky Trójanů uprchlých z vlasti po hrozné desetileté válce o Tróju, která se podle starověkých autorů udála v letech 1197 – 1186 př.n.l.? Je ta část Vergiliovy Aeneidy, kde se hovoří o útěku přeživších Trójanů vedených Aeneem z hořící Tróje a jejich hledání země zaslíbené pravdivá?

25Čvc/100

Dějiny

Lidské dějiny se zaručeně táhnou hluboko do temného pravěku. Nemusel by být tak temný, jak se nám ho oficiální historie snaží nastínit, pokud by nedocházelo k účelovému vymazávání vědomostí a ničení hmotných památek, které by lidskou mysl dokázaly na důležité události upamatovat.