metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

19Pro/101

Lýdové

Lýdie (Asyrsky: Luddu; Řecky: Λυδία ; v němž je zjevný slovanský název pro lidské bytosti: lidé, ludia, ljúdi… Lýdie tedy ve slovanských jazycích má význam: prostor, který obývají lidé)

Lýdie je část západní Anatolie, která leží v Malé Asii, v dnešním Turecku. Centrem této oblasti bylo město Sardy (lýdsky Sfard, řecky Σάρδεις, staropersky Sparda, dnes Sart) obklopené údolím řeky Hermus.

26Říj/104

Etruskové – jejich původ

Pocházejí opravdu Etruskové z Malé Asie? Jsou Etruskové potomky Trójanů uprchlých z vlasti po hrozné desetileté válce o Tróju, která se podle starověkých autorů udála v letech 1197 – 1186 př.n.l.? Je ta část Vergiliovy Aeneidy, kde se hovoří o útěku přeživších Trójanů vedených Aeneem z hořící Tróje a jejich hledání země zaslíbené pravdivá?

2Říj/102

Překlady Novilarské stély

Novilarská stéla a její překlady jsou v poslední době v centru zájmu mnoha nadšených zájemců o Etrusky jejich tajemné písmo a jazyk. Stává se symbolem boje o uznání slovanských překladů etruských textů také vědeckou obcí a symbolem uznání Slovanstva jako původního obyvatelstva Evropského kontinentu. I pro mě má tato stéla nemalý význam, byla prvním etruským textem, který jsem se pokusila přeložit na základě Horákova klíče. Práce na jejím překladu mě přivedla k úvaze, že je třeba Horákův klíč dále pilovat a navrhla jsem poté jisté úpravy jeho klíče.

8Zář/100

Etruská abeceda

Přidala jsem heslo Etruská abeceda pod složku Písmo. Tam uvádím překladový klíč, na základě kterého jsem přeložila všechny na této webové stránce uvedené etruské texty. V tabulce uvádím i různé varianty některých písmen, které se v nápisech vyskytují.

2Zář/100

Etruské mohylové hrobky

Italská Populonia je velice krásné místo. Na mořském pobřeží u malého zálivu Barati se vypíná mohutný zalesněný kopec se starověkou akropolí, dole pod ním je přímořské letovisko a pláže, za nimi jsou archeologické vykopávky, které odkryly etruské mohylové hrobky.

31Srp/100

Návrat z Toskánska

Středověké slavnosti ve VolteřeItalské Toskánsko je velice příjemným místem, kam se člověk touží vracet. Oblast malých městeček středověkého charakteru obklopených kopcovitou krajinou posetou vinicemi a olivovými hájemi působí barvitě a zároveň pohodově. Z celé oblasti dýchá klid, protože krajina tu skýtá pro člověka  téměř dokonalé podmínky k životu, podnebí je víc než příjemné a skýtá i možnost druhé úrody. Z kopců je nádherný výhled do krajiny, na kamenných zídkách se vyhřívají plaché ještěrky, kolem zní zvuk cikád, slunce intenzivně předává všemu svou hřejivou energii, ale střídají ho i pro vegetaci potřebné dešťové přeháňky.

3Srp/100

Etruské texty

Na stránce Etruské texty uvádím překlady starověkých textů, které jsou vědci označené jako etruské, pocházející z doby cca 700 - 100 př.n.l. Při použití základního překladového klíče uveřejněného v knize Antonína Horáka a při uplatnění vlastních dodatečných úprav tohoto klíče jsem došla k přesvědčení, že tyto texty jsou zcela jistě psány slovanským jazykem. V mnoha případech jsem však došla k jiné interpretaci textu než ve své knize Horák.