metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

14Srp/160

Vytěžování zdrojů planety Země – nerostných a lidských – 9. Santia Peruna

93d7a432c7cd5268de66ccb35f00a25cvýtah ze stati O Knize ze Santií Vedy Peruna

„Santie Vedy Peruna neboli Kniha Moudrosti Peruna jsou jedny z nejstarších Slovansko-Arijských  Svatých Legend, zachráněných Žreci-ochránci Staroruské církve Starověrců. Staří Slované a Arijci ovládali fundamentální Tajné Znalosti о hmotném i nehmotném Světě. Vážili si svých Světlých Bohů, kteří jim dali Život a Znalosti — Slovansko-Arijské Vedy. Santie mají formu dialogu Peruna s jeho posluchači a byly zapsány před zhruba 40000 lety.

12Kvě/160

Působil mimozemský rozum na formování sluneční soustavy?

RodNedávno jsem uvedla na svých stránkách překlad několika klubek z Písní ptáka Gamajun. Jde o sbírku východoslovanské mytologie, božských písní, které podle pověsti zpíval bájný rajský věštící pták zvaný Gamajun, který zná všechno na světě. Sbírka Písně ptáka Gamajun je souborem informací, získaných od entity skrývající se pod názvem „věštící pták Gamajun“. Jak se ze samotných písní dozvídáme pták Gamajun byl zrozen z jednoho ze zlatých vajec snesených Šedou Kačenou oplodněné světlou silou JAV. Těch ptáků bylo na počátku Kačenou zrozeno více a všichni se stali dopravními prostředky světlých bohů (pták Matka Sva – pták Lady-matičky, pták Alkonost – pták slunečního boha Chorse, pták Stratim – pták boha Striboga). „Udeřili sebou ptáci o Matičku Zemi a proměnili se ptáci v bohy nebeské.“ Totožnost entity skrývající se v ptáku Gamajun není v písních odhalena.

19Dub/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun II

vejce-korona

Přidávám ještě poslední 4 klubka z Písní ptáka Gamajun, neboť jsou zajímavá tím, že se v nich vysvětluje, proč se již v předkřesťanské době slavily na Rusi Velikonoce. Uvádí se tam, z čeho ta tradice vychází s čím velice závažným je spojena a zároveň pak udivuje to, jak dlouho se zachovala (v řádech tisíců let). Zároveň vám celý příběh připomene jistý pohádkový příběh, který jste v mládí určitě slyšeli. Poslední klubko je souborem božích přikázání, která připomínají přikázání křesťanská. Zároveň se v něm uvádějí tresty, které na lidi čekají, pokud je dodržovat nebudou - připomínají stav dnešní doby.

5Bře/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun

Gamajun-Irina VasilenkoKniha A.I.Asova „Ruské védy - Písně ptáka Gamajun“ je sborník svato-ruských véd. Podle vyjádření samotného autora jde o restaurovaný text, je v něm ovšem možno nalézt i elementy formy pohádkové tradice i umělecko-literárního díla. Co je však nejdůležitější je právě to, že je zpíval pták Gamajun, ve formě národních písní, pohádek a mýtů. V každém případě, jak autor tvrdí, během restaurování nepřidal ani jediné své slovo, pouze jen osekal dodatečná, která se navršila za staletí. Kniha představuje sbírku legend o vzniku světa, o rodných bozích: Svarogu, Perunovi, Velesovi, ale také o nejdůležitějších představitelích přírodních živlů a o ochráncích Rusi.

20Úno/160

Bohyně Morana, Mara, Marena, Mařena

MorenaO zvycích našich předkřesťanských vedických předků se u nás dozvídáme pouze zprostředkovaně z církevních zápisů popisujících vesměs pokusy je vymýtit. Ani (zřejmě) první písemná zmínka o rituálu vynášení Morany není výjimkou. Pochází z roku 1366, a to v souvislosti s nařízením pražské synody zakázat přístup ke svátostem všem, kdo se obřadu zúčastnili, dokud nezaplatí pokutu. Kolik se na pokutách tehdy vybralo, nevíme, ale zvyk vynášet Moranu zjevně přežil i takovéto sankce.

13Úno/160

Triglavy Velesovy knihy

Velesova kniha

Velesova kniha je runami psané Svaté písmo Slovanů, je to védská kniha, která je věnována bohu Velesovi. Popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob Praotců (20 tisíc let př.n.l.) až do 9. století našeho letopočtu. Dozvídáme se z ní i o staré víře Slovanů, o jejich představách týkajících se duchovní struktury vesmíru, o tom jaké v něm působí zákony a samozřejmě o jejich bozích.

21Bře/140

Proč nedovymřeli mamuti

Alexej Artěmjev

Mamuti žijí i dnes. Žijí v odlehlých místech a lidé se s nimi pravidelně setkávají. Hlavní záhada zůstává: proč "výsostná" věda nechce, aby o tom všichni věděli? Co před námi skrývají? Možná, že mamuti nevymírali tak, jak se nám tvrdí? ...

Co se týče mamutů žil jsem, stejně jako většina lidí, dlouho v iluzi. Bezvýhradně jsem věřil, že vyhynuli během poslední doby ledové. Věděl jsem, že jejich pozůstatky se nacházejí ve věčně zmrzlé půdě (permafrostu) a přemýšlel jsem o možnostech klonování tohoto úžasného starodávného zvířete. Ale nedávno jsem si náhodou přečetl příběh Turgeněva "Tchoř a Kalinič" z cyklu  "Lovcovy zápisky". Je tam zajímavá věta:

1Led/140

Skulné perly

Alexej Artěmjev


Perly, i když jsou ceněny jako drahokamy, vůbec nejsou kamenem. Žijí velmi krátkou dobu. Díky této jejich vlastnosti, můžeme "spočítat" jakou-takous pravdivou informaci o dramatické, ale velkolepé minulosti naší pozemské civilizace ...

Všichni jsou přesvědčeni, že perly rostou v krásných mušlích na mořském dně. Tam je třeba se ponořit, sebrat je, otevřít a toť vše - tady to je krása. Bohužel, tato představa inspirována kreslenými rusalkami je lží na 90%.

12Říj/131

Minulost Přikamí (povodí řeky Kamy)

Alexej Artěmjev

V poslední době se objevují nová úžasná svědectví o významných dějinách oblasti povodí řeky Kamy. Velký počet starověkých měst a obcí, staré doly, zbytky kovoobráběcích komplexů, to vše nenechává nikoho na pochybách o rozvinutém průmyslu a kultuře našich předků.

Máme tendenci myslet si, že všechny nálezy a pozůstatky starobylých staveb se nacházejí pouze kdesi daleko, v oblastech tzv. "velkých" civilizací minulosti. Jsme vedeni k tomu abychom si mysleli, že místa, kde lze nalézt staré stopy lidské činnosti, okamžitě upoutají pozornost vědců a archeologů, okamžitě se tam vedou vykopávky a popisují se nálezy a ty jsou ihned publikovány v odborných článcích a ihned o tom všem píší novináři.