metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

14Srp/160

Vytěžování zdrojů planety Země – nerostných a lidských – 9. Santia Peruna

93d7a432c7cd5268de66ccb35f00a25cvýtah ze stati O Knize ze Santií Vedy Peruna

„Santie Vedy Peruna neboli Kniha Moudrosti Peruna jsou jedny z nejstarších Slovansko-Arijských  Svatých Legend, zachráněných Žreci-ochránci Staroruské církve Starověrců. Staří Slované a Arijci ovládali fundamentální Tajné Znalosti о hmotném i nehmotném Světě. Vážili si svých Světlých Bohů, kteří jim dali Život a Znalosti — Slovansko-Arijské Vedy. Santie mají formu dialogu Peruna s jeho posluchači a byly zapsány před zhruba 40000 lety.

12Kvě/160

Působil mimozemský rozum na formování sluneční soustavy?

RodNedávno jsem uvedla na svých stránkách překlad několika klubek z Písní ptáka Gamajun. Jde o sbírku východoslovanské mytologie, božských písní, které podle pověsti zpíval bájný rajský věštící pták zvaný Gamajun, který zná všechno na světě. Sbírka Písně ptáka Gamajun je souborem informací, získaných od entity skrývající se pod názvem „věštící pták Gamajun“. Jak se ze samotných písní dozvídáme pták Gamajun byl zrozen z jednoho ze zlatých vajec snesených Šedou Kačenou oplodněné světlou silou JAV. Těch ptáků bylo na počátku Kačenou zrozeno více a všichni se stali dopravními prostředky světlých bohů (pták Matka Sva – pták Lady-matičky, pták Alkonost – pták slunečního boha Chorse, pták Stratim – pták boha Striboga). „Udeřili sebou ptáci o Matičku Zemi a proměnili se ptáci v bohy nebeské.“ Totožnost entity skrývající se v ptáku Gamajun není v písních odhalena.

19Dub/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun II

vejce-korona

Přidávám ještě poslední 4 klubka z Písní ptáka Gamajun, neboť jsou zajímavá tím, že se v nich vysvětluje, proč se již v předkřesťanské době slavily na Rusi Velikonoce. Uvádí se tam, z čeho ta tradice vychází s čím velice závažným je spojena a zároveň pak udivuje to, jak dlouho se zachovala (v řádech tisíců let). Zároveň vám celý příběh připomene jistý pohádkový příběh, který jste v mládí určitě slyšeli. Poslední klubko je souborem božích přikázání, která připomínají přikázání křesťanská. Zároveň se v něm uvádějí tresty, které na lidi čekají, pokud je dodržovat nebudou - připomínají stav dnešní doby.

5Bře/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun

Gamajun-Irina VasilenkoKniha A.I.Asova „Ruské védy - Písně ptáka Gamajun“ je sborník svato-ruských véd. Podle vyjádření samotného autora jde o restaurovaný text, je v něm ovšem možno nalézt i elementy formy pohádkové tradice i umělecko-literárního díla. Co je však nejdůležitější je právě to, že je zpíval pták Gamajun, ve formě národních písní, pohádek a mýtů. V každém případě, jak autor tvrdí, během restaurování nepřidal ani jediné své slovo, pouze jen osekal dodatečná, která se navršila za staletí. Kniha představuje sbírku legend o vzniku světa, o rodných bozích: Svarogu, Perunovi, Velesovi, ale také o nejdůležitějších představitelích přírodních živlů a o ochráncích Rusi.

8Bře/150

Rytmy života a energetické vlivy vesmíru

Žijeme na planetě Zemi, ve sluneční soustavě, která se nachází na galaktickém rameni Orion, v galaxii Mléčná dráha, která je součástí místní kupy galaxií, která patří do nadkupy v Panně, která je součástí skupiny lokálních nadkup zvaných Laniakea, která je součástí vesmíru, který můžeme ze Země pomocí speciálních přístrojů pozorovat. Ovšem to, co z vesmíru nevidíme je x-krát větší než to, co vidět dosud dokážeme. Jsme součástí nesmírně velkého systému, který nedokážeme v jeho celkové podobě uvidět ani si představit. Jsme proti němu tak nepatrně malí jako kdybychom byli obyvatelé nejmenších částeček hmoty, ze které se skládá naše tělo. Taky bychom se nikdy nedověděli, jak vypadá to tělo, jehož jsme součástí.

5Čvn/120

Posuny v čase a prostoru

Posuny v čase a prostoru jsou dnes věc běžně neznámá, obyčejnému člověku se jevící jako těžká fantazie. Maximálně jsou dnes lidé schopni akceptovat je ve sci-fi filmech a odpouští je jako bláznivé úlety těm podivným vědcům, kteří se o jejich možné existenci semo tamo zmiňují. Ale časoprostorové posuny v dávné minulosti nemohly být až tak neobvyklé. Alespoň se tak dá usuzovat podle frekvence jejich výskytu ve starých bájích různých národů. Staré příběhy hovoří o podivných časových posunech spojených s návštěvami podivných míst, které jsou pro zúčastněné překvapivé a matoucí. Jsou to vzrušující příběhy spojené se setkáním se záhadnými či cizími bytostmi, které berou hrdinu s sebou do jejich země nebo se do takové cizí země člověk dostane sám zvláštní náhodou když projde nějakou puklinou ve skále nebo zídce.

23Bře/120

Síly JIN a JANG

Vesmír vznikl spolupůsobením boží touhy a lásky (blíže viz sekci dějiny). Společně zaktivovali sebou samými energie v nicotě vytvořením napjatého stavu protichůdných ale doplňkových sil. Díky tomu bylo umožněno projevit se všemu co vesmír kdy obsahoval a bude obsahovat a to podle plánu boží touhy. Tyto protichůdné ale doplňkové síly zveme podle své základní charakteristiky sílou odstředivou a sílou dostředivou.  Jejich nejvýstižnějším zobrazením je monáda JIN - JANG. JIN je síla odstředivá a JANG je síla dostředivá.