metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

6Úno/170

Prosté léčení nemocí

Tak jako se staráme (nebo měli bychom se starat) o ekologii okolního prostředí, tak bychom se měli starat o ekologii našeho vnitřního prostředí. Neboť tam, kde je znečištěné prostředí, ať vnitřní či vnější, nedaří se životu. I když si civilizované lidstvo myslí, že jsme se velmi vzdálili přírodě, jsme stále obklopeni okolním prostředím a přírodou, jehož a jejíž kvalita přímo ovlivňují kvalitu našeho vnitřního prostředí.

14Srp/160

Vytěžování zdrojů planety Země – nerostných a lidských – 9. Santia Peruna

93d7a432c7cd5268de66ccb35f00a25cvýtah ze stati O Knize ze Santií Vedy Peruna

„Santie Vedy Peruna neboli Kniha Moudrosti Peruna jsou jedny z nejstarších Slovansko-Arijských  Svatých Legend, zachráněných Žreci-ochránci Staroruské církve Starověrců. Staří Slované a Arijci ovládali fundamentální Tajné Znalosti о hmotném i nehmotném Světě. Vážili si svých Světlých Bohů, kteří jim dali Život a Znalosti — Slovansko-Arijské Vedy. Santie mají formu dialogu Peruna s jeho posluchači a byly zapsány před zhruba 40000 lety.

3Dub/160

Lymfatický systém – bílá řeka života

lékořiceZpracováno podle přednášky Olgy A. Butakové

Lymfatický systém – je jeden z nejsložitějších a nejdůmyslněji sestavených systémů lidského těla. Je zarážející jak málo o tomto systému vědí samotní lékaři a to se nejedná jen o lékaře obvodní. Lymfatický systém – to je jedinečný systém pro odvod jedů z organizmu, zvláště bakteriálních jedů a jedů z parazitických hub! Na kvalitě tohoto sytému je závislá kvalita imunitní soustavy člověka a dobrá imunita to je život sám!...

1Dub/156

Léčivá síla moči

Po celá tisíciletí byla lidská moč považována za božský nektar, který zahání nemoc i stáří. Podle těchto starých zkušenosti pití moče během jednoho měsíce vyléčí všechny nemoci a očistí tělo. Dávní mudrcové se o urině vyjadřovali jako o všeléku. Lidstvo od svých začátků používalo urinu jako lék, její účinky byly známé a všeobecně uznávané. Některá východní náboženství pokládají používání uriny za duchovní očistu i jako prostředek duchovního růstu.

8Bře/150

Rytmy života a energetické vlivy vesmíru

Žijeme na planetě Zemi, ve sluneční soustavě, která se nachází na galaktickém rameni Orion, v galaxii Mléčná dráha, která je součástí místní kupy galaxií, která patří do nadkupy v Panně, která je součástí skupiny lokálních nadkup zvaných Laniakea, která je součástí vesmíru, který můžeme ze Země pomocí speciálních přístrojů pozorovat. Ovšem to, co z vesmíru nevidíme je x-krát větší než to, co vidět dosud dokážeme. Jsme součástí nesmírně velkého systému, který nedokážeme v jeho celkové podobě uvidět ani si představit. Jsme proti němu tak nepatrně malí jako kdybychom byli obyvatelé nejmenších částeček hmoty, ze které se skládá naše tělo. Taky bychom se nikdy nedověděli, jak vypadá to tělo, jehož jsme součástí.

10Led/151

Aura – životní pole člověka

Život, to jsou všemožné energetické procesy. Bez energie není života, odkud se energie vytratí, tam není život. Energetické impulsy procházejí celým naším tělem. A naše fyzické tělo samotné je pouze zahuštěná energie. Toto fyzické tělo vidíme, můžeme ho nahmatat a slyšet. Existují však i jemnohmotné obaly našeho fyzického těla, které ale nejsou běžně viditelné (vidí je jen nemnoho z nás) a ty mají mnohem vyšší vibrační frekvenci než tělo fyzické. Obalují naše fyzické tělo a jemně barevně září, při pohnutích mysli a silných emocích dochází k jejich proměnám – smrštění, roztažení, posunutí, vlnění, změně barvy a její intenzity.

2Lis/140

Paraziti a jak na ně

Žijeme ve světě založeném na vzájemném využívání, kdy každý živý tvor žije na úkor nějakého jiného tvora. Taktéž každý člověk je hostitelem různých parazitů – virů, bakterií, plísní, hub, prvoků, hlístů a jiných. Mezi organismem hostitele a samotným parazitem existuje zvláštní vztah. Parazit hostitele potřebuje, neboť bez něho by nemohl žít, ale také hostitel potřebuje nějakého parazita, aby si mohl udržovat funkční obranný systém (imunitu) na vysoké úrovni. Správné druhy a množství parazitů, které hostíme v našem těle, pomáhají likvidovat odpadky z našeho těla.

16Pro/120

Duch a duše

Zaznamenala jsem, že ani na odborné úrovni ani mezi prostým lidem není jasných představ o dvou základních a důležitých pojmech našeho života a to duch a duše. Pojmy se často zaměňují a užívají se jako synonyma jimiž nejsou. Ne nadarmo existují oba pojmy, každý totiž popisuje jinou věc i když v obou případech pro člověka neviditelnou či nehmotnou. Chtěla bych tímto svým krátkým zamyšlením přispět k vymezení a osvětlení obou těchto pojmů.