metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

5 – Člověk na Zemi – bronzové období

Někdy před 20000 lety se udála velká katastrofa. Země byla zasažena mocným úderem buďto kosmického tělesa nebo lidmi vyrobenou zbraní a místem úderu byla severní polokoule v místě Atlantského oceánu poblíž severoamerického pobřeží. Způsobila rozsáhlé změny na povrchu Země a vyhubila téměř veškerý život na Zemi. Odklonila se zemská osa od roviny oběhu kolem slunce a změnilo se i počasí. Změn bylo mnoho a lidé i zvířata tím vším velice trpěli.

V oblasti Hyperborey, která se nacházela na celé severní části severní polokoule, pocítili tehdy někteří lidé, kteří žili v oblasti severní Evropy a poblíž Grónska a v oblasti severní Ameriky nad dnešními velkými Kanadskými jezery, těžkou zimu, která je vyhnala z původních domovů. Museli se vydat směrem do jižnějších oblastí Evropy a Asie a Severní Ameriky, aby našli příznivější místa pro život. Pokud se pohybovali po území obývaném příbuznými rody, byli vítáni, ale protože volné země v těch místech bylo málo, museli putovat dále na jih. Cestou se dostávali na území obývaná cizími rody a tehdy docházelo k bojům o území.

Ze starých pověstí je možné se dozvědět, že v době po této pohromě byli lidé navštíveni lidmi z jiných planet naší Galaxie, aby lidem v nouzi pomohli. V pověstech se hovoří o tom, že přišli bohové a naučili je orat půdu a sít obilí, do té doby se živili pouze sběrem. Lidé z Hyperborey tedy začali pěstovat obilí a usazovat se jako rolníci, ohnišťané a budovat hradiště, aby se ubránili nájezdům cizích kmenů. Jiné rody, vyhnané ze svých sídel, začaly kočovat po zemi a živit se masem a mlékem dobytka, který vodili s sebou, stali se z nich pastevecké kmeny.

Ani tehdy však lidé nezapomínali na své staré zvyky, svátky a slavnosti a stále se mezi nimi udržovaly. Své vesnice budovali stejným způsobem, na jaký byli zvyklí i dříve, jen práce jim přibylo, protože se museli postarat o zásoby na zimu. Začali z obilí péct chléb v hliněných pecích, vyrábět nádoby na uchovávání potravin a budovali sýpky a sklepy na uskladnění úrody. I když bylo práce více, stále si ještě našli dostatek času na přemýšlení a žili v souladu s přírodními zákony a ve spolupráci s okolní přírodou.

Mnozí z nich však odešli i daleko na jih do nejteplejších oblastí Země a usadili se na jihu Evropy, v jižní Asii a Indii, někteří odešli i do Číny. S sebou si vzali své znalosti, své Védy a svým způsobem života obohacovali tamější usedlé cizí rody. Protože lidé začínali zapomínat, sestavili jejich bardi soubor znaků, který jim umožnil zachycovat podobu harmonických zvuků. Každé hlásce a samohlásce přiřadili písmeno, které bylo obrazem jejich zvukové vibrace. Tak bylo možné vždy správně vyslovit slovo podle jeho obrazu.

Schopnost správně pronášet mantry v této době již neměli všichni lidé. Tato znalost se začala opřádat tajemstvím a znali ji pouze někteří lidé, kterým se říkalo někde brahmáni jinde žreci nebo druidové. Protože tato znalost znamenala obrovskou moc, za úplatu ji učili mocné vládce, kteří budovali obrovské civilizace a toužili se stát vládci celého světa.

Tehdy se opět obrodily velké civilizace a to hlavně v příznivých oblastech mírného pásma a subtropů. Budovaly se rozlehlá města a výstavné paláce. V jejich vládcích opět začala narůstat pýcha a touha po ovládání okolních zemí. Tehdy opět začaly probíhat mnohé boje a kruté války o nadvládu nad Zemí. Protože severní pól byl v oblasti jižního Grónska, probíhal zemský rovník jižní Čínou, Indonésií, oblasti dnešní Indie, Etiopií, Kamerunem a v jižní Americe oblastí kolem jezera Titicaca. Okolí rovníku do 30° severní a jižní šířky bylo oblastí, kde se rozvíjely nejsilnější, nejbohatší, ale také nejzpupnější civilizace, po kterých se zachovaly zajímavé stavební památky.

Tento nový rozkvět lidstva byl znovu přerušen a to v době cca před 10000 lety, opět mocným výbuchem, který byl způsoben buďto velkým kosmickým tělesem, nebo umělou zbraní vyrobenou lidmi, a povrch země se tehdy velice změnil. Z povrchu Země zmizel velký kontinent, který se nacházel v dnešním Indickém oceánu, byly vyvrásněny nové velehory otevřeny nové mořské zálivy, vznikly nová moře, potopily se dřívější pevniny a nové se objevily. Za této nové katastrofy se potopil také ostrov Atlantida. Popis těchto událostí uvádím v článku Ptolemaiova mapa. Díky této katastrofě vyhynuli velcí savci jako mastodonti, chlupatí nosorožci, šavlozubí tygři a velcí jekynní medvědi.

publikováno: 27.7.2010

poslední úprava: 7.9.2014

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky