metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

8Zář/100

Etruská abeceda

Přidala jsem heslo Etruská abeceda pod složku Písmo. Tam uvádím překladový klíč, na základě kterého jsem přeložila všechny na této webové stránce uvedené etruské texty. V tabulce uvádím i různé varianty některých písmen, které se v nápisech vyskytují.

2Zář/100

Etruské mohylové hrobky

Italská Populonia je velice krásné místo. Na mořském pobřeží u malého zálivu Barati se vypíná mohutný zalesněný kopec se starověkou akropolí, dole pod ním je přímořské letovisko a pláže, za nimi jsou archeologické vykopávky, které odkryly etruské mohylové hrobky.