metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

26Říj/104

Etruskové – jejich původ

Pocházejí opravdu Etruskové z Malé Asie? Jsou Etruskové potomky Trójanů uprchlých z vlasti po hrozné desetileté válce o Tróju, která se podle starověkých autorů udála v letech 1197 – 1186 př.n.l.? Je ta část Vergiliovy Aeneidy, kde se hovoří o útěku přeživších Trójanů vedených Aeneem z hořící Tróje a jejich hledání země zaslíbené pravdivá?

2Říj/102

Překlady Novilarské stély

Novilarská stéla a její překlady jsou v poslední době v centru zájmu mnoha nadšených zájemců o Etrusky jejich tajemné písmo a jazyk. Stává se symbolem boje o uznání slovanských překladů etruských textů také vědeckou obcí a symbolem uznání Slovanstva jako původního obyvatelstva Evropského kontinentu. I pro mě má tato stéla nemalý význam, byla prvním etruským textem, který jsem se pokusila přeložit na základě Horákova klíče. Práce na jejím překladu mě přivedla k úvaze, že je třeba Horákův klíč dále pilovat a navrhla jsem poté jisté úpravy jeho klíče.