metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

5Čvn/120

Posuny v čase a prostoru

Posuny v čase a prostoru jsou dnes věc běžně neznámá, obyčejnému člověku se jevící jako těžká fantazie. Maximálně jsou dnes lidé schopni akceptovat je ve sci-fi filmech a odpouští je jako bláznivé úlety těm podivným vědcům, kteří se o jejich možné existenci semo tamo zmiňují. Ale časoprostorové posuny v dávné minulosti nemohly být až tak neobvyklé. Alespoň se tak dá usuzovat podle frekvence jejich výskytu ve starých bájích různých národů. Staré příběhy hovoří o podivných časových posunech spojených s návštěvami podivných míst, které jsou pro zúčastněné překvapivé a matoucí. Jsou to vzrušující příběhy spojené se setkáním se záhadnými či cizími bytostmi, které berou hrdinu s sebou do jejich země nebo se do takové cizí země člověk dostane sám zvláštní náhodou když projde nějakou puklinou ve skále nebo zídce.