metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

16Pro/120

Duch a duše

Zaznamenala jsem, že ani na odborné úrovni ani mezi prostým lidem není jasných představ o dvou základních a důležitých pojmech našeho života a to duch a duše. Pojmy se často zaměňují a užívají se jako synonyma jimiž nejsou. Ne nadarmo existují oba pojmy, každý totiž popisuje jinou věc i když v obou případech pro člověka neviditelnou či nehmotnou. Chtěla bych tímto svým krátkým zamyšlením přispět k vymezení a osvětlení obou těchto pojmů.