metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

10Led/151

Aura – životní pole člověka

Život, to jsou všemožné energetické procesy. Bez energie není života, odkud se energie vytratí, tam není život. Energetické impulsy procházejí celým naším tělem. A naše fyzické tělo samotné je pouze zahuštěná energie. Toto fyzické tělo vidíme, můžeme ho nahmatat a slyšet. Existují však i jemnohmotné obaly našeho fyzického těla, které ale nejsou běžně viditelné (vidí je jen nemnoho z nás) a ty mají mnohem vyšší vibrační frekvenci než tělo fyzické. Obalují naše fyzické tělo a jemně barevně září, při pohnutích mysli a silných emocích dochází k jejich proměnám – smrštění, roztažení, posunutí, vlnění, změně barvy a její intenzity.