metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

8Bře/150

Rytmy života a energetické vlivy vesmíru

Žijeme na planetě Zemi, ve sluneční soustavě, která se nachází na galaktickém rameni Orion, v galaxii Mléčná dráha, která je součástí místní kupy galaxií, která patří do nadkupy v Panně, která je součástí skupiny lokálních nadkup zvaných Laniakea, která je součástí vesmíru, který můžeme ze Země pomocí speciálních přístrojů pozorovat. Ovšem to, co z vesmíru nevidíme je x-krát větší než to, co vidět dosud dokážeme. Jsme součástí nesmírně velkého systému, který nedokážeme v jeho celkové podobě uvidět ani si představit. Jsme proti němu tak nepatrně malí jako kdybychom byli obyvatelé nejmenších částeček hmoty, ze které se skládá naše tělo. Taky bychom se nikdy nedověděli, jak vypadá to tělo, jehož jsme součástí.