metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

20Úno/160

Bohyně Morana, Mara, Marena, Mařena

MorenaO zvycích našich předkřesťanských vedických předků se u nás dozvídáme pouze zprostředkovaně z církevních zápisů popisujících vesměs pokusy je vymýtit. Ani (zřejmě) první písemná zmínka o rituálu vynášení Morany není výjimkou. Pochází z roku 1366, a to v souvislosti s nařízením pražské synody zakázat přístup ke svátostem všem, kdo se obřadu zúčastnili, dokud nezaplatí pokutu. Kolik se na pokutách tehdy vybralo, nevíme, ale zvyk vynášet Moranu zjevně přežil i takovéto sankce.

13Úno/160

Triglavy Velesovy knihy

Velesova kniha

Velesova kniha je runami psané Svaté písmo Slovanů, je to védská kniha, která je věnována bohu Velesovi. Popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob Praotců (20 tisíc let př.n.l.) až do 9. století našeho letopočtu. Dozvídáme se z ní i o staré víře Slovanů, o jejich představách týkajících se duchovní struktury vesmíru, o tom jaké v něm působí zákony a samozřejmě o jejich bozích.