metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

19Dub/160

Ruské védy – Písně ptáka Gamajun II

vejce-korona

Přidávám ještě poslední 4 klubka z Písní ptáka Gamajun, neboť jsou zajímavá tím, že se v nich vysvětluje, proč se již v předkřesťanské době slavily na Rusi Velikonoce. Uvádí se tam, z čeho ta tradice vychází s čím velice závažným je spojena a zároveň pak udivuje to, jak dlouho se zachovala (v řádech tisíců let). Zároveň vám celý příběh připomene jistý pohádkový příběh, který jste v mládí určitě slyšeli. Poslední klubko je souborem božích přikázání, která připomínají přikázání křesťanská. Zároveň se v něm uvádějí tresty, které na lidi čekají, pokud je dodržovat nebudou - připomínají stav dnešní doby.

3Dub/160

Lymfatický systém – bílá řeka života

lékořiceZpracováno podle přednášky Olgy A. Butakové

Lymfatický systém – je jeden z nejsložitějších a nejdůmyslněji sestavených systémů lidského těla. Je zarážející jak málo o tomto systému vědí samotní lékaři a to se nejedná jen o lékaře obvodní. Lymfatický systém – to je jedinečný systém pro odvod jedů z organizmu, zvláště bakteriálních jedů a jedů z parazitických hub! Na kvalitě tohoto sytému je závislá kvalita imunitní soustavy člověka a dobrá imunita to je život sám!...