metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Etruské texty

Na této stránce uvádím překlady etruských textů, které jsem přeložila pomocí mnou upraveného překladového klíče sestaveného Antonínem Horákem, k nimž přikládám svůj komentář. Při prvních pokusech o překlady  na základě Horákova klíče uvedeného v jeho knize O Slovanech úplně jinak jsem zjistila, že je třeba dále překladový klíč pilovat, tříbit. Horák ho zanechal v surovém stavu. Udělala jsem v něm nějaké vlastní úpravy, které fungují na všech textech, které jsem zatím překládala. Po studiu etruských textů z nafocených originálů a na základě Horákovy interpretace jednotlivých písmen s menšími vlastními úpravami jsem se dostala v mnoha případech k jinému výkladu textu než uvádí ve své knize Horák. Ve svých překladech ctím tečky coby ohraničení slova nebo více slov, které tvoří logický celek, naopak Horák je považuje za změkčení poslední hlásky nebo za písmeno J. Tím, že jsou texty psány bez mezer mezi slovy je někdy obtížné najít správné členění textu, ale ctím plynulost a libozvučnost  textu ve stylu slovanských jazyků. Uvedené texty jsou zcela určitě slovanské, jde ale o velmi starý jazyk, pravděpodobně již zapomenutý. Mnoho podobných slov je možno najít v různých slovanských jazycích, hlavně jihoslovanských, ale i tak jich spousta zůstává utajena a já se snažím odhadnout jejich pravý význam. Je to neuvěřitelné dobrodružství odkrývat kousek po kousku clonu věků a zapomění a objevovat krásu a poezii těch starých textů. Vědci očekávali informace o panovnících, my však v nich čteme o prostých lidech a jejich díle i probémech v životě, o jejich smutku ze smrti blízkého člověka i touze po vědění. Doufám, že  při čtení přepisu etruských textů v nich naleznete takové zalíbení, jaké jsem v nich našla já a budu vám vděčna za jakékoliv konstruktivní připomínky a pomoc při překládání. Věřím, že spolu s množstvím přeložených textů se budou překlady zpřesňovat a že se časem podaří proniknout do tajů tohoto starého slovanského jazyka, který nazýváme etruština.


Komentáře (11) Trackbacky (1)
 1. Na některé slova by mohlo stačit domyslet jejich význam podle okolních slov. Chtělo by to vytvořit databázi textů, nakonec z nich možná sestavit slovník, jestliže je to slovanský jazyk, pak by ani grmatika nemusely být takový problém.

 2. Prosim o odpoved na 2 otazky:
  1) Lze Novilarskou stélu oznacit jako ETRUSKOU?
  2) Kteri badatele – krome Horaka – pripousti staroslovanske koreny etrustiny?

  Dekuji
  V pripravovane knize totiz mame zminku i o tomto tematu a chtel bych byt co nejobjektivnejsi!

  • ad 1) i když město Novilara podle současných vědeckých předpokladů neleželo na etruském území, bylo s ním v přímém a těsném sousedství. Obyvatelstvo v těch dobách nebylo přísně vázáno hranicemi států, ani Etrurie nebyla kompaktní stát, ale jakési sdružení městských států. Novilara v tomto sdružení z nějakých důvodů nebyla, ale obyvatelstvo bylo stejné jako v Etrurii. Písmo i jazyk na Novilarské stéle je etruský, to je při srovnání s etruskými nálezy evidentní.
   ad 2) pokud je mi známo, tak u nás oficiálně kromě Horáka nikdo, je to tabu. Když tak si projděte tyto stránky tam se snaží překládat rétské texty což je opět velice podobné etruštině http://www.korenine.si/zborniki.htm#kazalo10

   • Okrajově se etruštinou zabývá Igor Tureček, ovšem soustředí se hlavně na lineární písmo A a B z něhož jasně dokládá, že jsou praslovanská. Ačkoliv má Igor Tureček velmi nesnadnou pozici – vyučuje na vysoké škole (ovšem ne dějiny) – držím mu palce. S panem Horákem jsem si vyměnil několik dopisů, pak bohužel zemřel. Jeho následovníkem je Ing. Petr Kovář, který se zabýval např. rozluštěním písma tzv. disku z Faistu http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011010001.

    • O lineární písmo A a B jsem se také pokusila, a zašla jsem tak daleko, že jsem odvrhla všeobecně přijaté čtení znaků podle Ventrise a nahradila jsem ho svým systémem založeným na podobnosti. Výsledné čtení je prokazatelně slovanské, ale chtělo by to více textů pro ujasnění a zatřídění všech znaků. Snad se mi jednou podaří mé čtení lineáru B tady zveřejnit.

 3. Ještě malý dotaz k autorce – mohl bych se zeptat na Vaši interpretaci a úpravu Horákovy etruštiny? Upřímně – v několika dopisech p. Horáka jsem měl malé pochyby…

  • Co se týče pana Horáka, jsem moc ráda, že se mi jeho kniha O slovanech úplně jinak dostala do rukou. Tak mě zaujala, že jsem se rozhodla ověřit jeho výklad a pokust se na základě jeho čtení písmen o samostatný překlad. Uvádím zde svůj překlad většiny textů, které má Horák ve zmíněné knize. Můžete porovnat jeho a moje překlady a zjistíte docela markantní rozdíl v interpretaci. K jeho překladům mám výhrady, opravila jsem čtení některých písmen a dělení slov a dostala jsem se podle mě k přesnějšímu překladu. Ale ani já se nebráním opravám mého čtení. Kdybych měla k dispozici další nové texty, věřím, že bych dospěla k určitým změnám ve čtení, ale základ je daný, je slovanský.

 4. Paní… víte koho mi připomínáte svým nadšením a schopností „být totálně mimo“? Jiráskova spěšnoveda Sýkoru : ) ) ) mnoho zdaru. Myslím, že brzy objevíte, s čím si světové kapacity nevěděly rady- etnický původ etrusků.

  • Milý pane Jonatáne, kdyby jste si tak „spěšnohledně“ neprošel můj web, jistě by jste již věděl, že etnický původ Etrusků je již na těchto stránkách odhalen 🙂


Leave a comment