metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Novilarská stéla

stéla byla nalezena na východním pobřeží střední Itálie u městečka Novilara  u Pescara, jedná se o pískovcovou náhrobní stélu, datuje se do 6.stol. př. n l.  V současné době je uložena v Museo "Luigi Pigorini" v Římě. Nápis, který je na ní uveden je 12 ti řádkový a jazyk, kterým je napsán je označován za severní picenštinu. Ovšem podle uvedeného překladu se jedná o stejný jazyk, jakým byly zapsány i všechny etruské nápisy uvedené na těchto stránkách. Zde uvádím svůj překlad textu z Novilarské stély.

u Horáka 37.

Přepis etruského textu:

1. mě iměnišče . ěrút . ča ar ěšče ta ja ěšče
2. rotněmě . úvlin . car těn . úšče
3. colě mě . išče airon . tět
4. mút . tratněmi . krúvě
5. těnač . trút . iciěmě . rotněmě
6. lútúišče . chalú . išče cěri on . vúl
7. těšče . rotěmě . těú . aitěn . tamúr
8. ščotěr . měěrcon . kalatně
9. nišče . vilatoščě . ca těn . arn
10. úišče . balěšče těnač . an jašče . ět
11. mút . iak út . trětěn . tělětaú
12. němě . colě mě . timú . ščot rišče . ě úšče

Překlad:

1. jmenuji se . Ěrút . co ar* znamená to já jsem
2. srocujeme se . unavení . car ten . odešel
3. kolem mě . hledá Airon . vrávorá
4. malátní . ztrácíme . krávy
5. sténaje . úsilím . chodíme . srocujeme se
6. zuřící (lítý) . hltavec (dravec) . hledá po nocích . dobytek
7. těžce . točíme . těly . chrabrý . Tamúr
8. střelec . míří . chybně
9. nic . špatně . protože ten . divous
10. utekl . bolestí sténaje . a u mě . je
11. malátně . jak úd . se třese . telátkům
12. němě . kolem mě . ponuře . sudba říká . čas odejít

*ar – obdělávaná úrodná půda, kultivovaný pozemek, přeneseně i kultivovaný člověk (arij)

co „ar“ je to já jsem – jsem kultivovaný jako obdělávaná úrodná půda, jsem arij

arn – opak od ar

další čti v příspěvku Překlady Novilarské stély