metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Ostatní nápisy

1. Nápis na držadle nádoby
Hor.68 nočník

nádoba na urinoterapii

at raně ščei

na ranní moč

nádoba pravděpodobně sloužila jako pítko ranní moče, což je podle urinoterapie výborným všelékem. Těchto nádob bylo nalezeno velké množství. Jde o menší uzavřenou nádobku ledvinového tvaru s otvory na obou koncích, jeden sloužil jako náustek na pití (podobně jako nádobky na karlovarskou léčivou vodu), druhým větším otvorem se nádobka plnila. Otvory byly daleko od sebe, aby při pití neobtěžoval zápach tekutiny.

2. Bronzová destička z Verony
nápisy nalezené v oblasti severní Itálie v okolí Verony jsou označovány jako rétské
u Hor. 36.

Nápis na bronzové destičce z Verony

 

 

 

 

pani mia pikarě miěsdzi ich pasavak dzik věci saněs

páni mě dali mezi jejich pastevce dík věcem, které jsem zanesl


3. Spona k šatům

spona k šatům

Mia rachia věla věšče našče zamachima

má rachia (sponka) mnoho věcí našich sepne


4. Spona k šatům,
u Hor. 33.

Ma nios měr v dzěv chakěr numačioi

mne nos, měř v oděv, háček zapínací

 

5. Bronzový votivní předmět

nalezený v oblasti Sanzena na severo-východě Itálie, v podhůří Alp, text je označován jako rétský

 

kuninasi  haužrilina (spojení „žr“ mohlo znamenat „ř“ pak můžeme číst - hauřilina)

 

koňská havířská slaňovačka

Mám neodbytné tušení, že se jedná o hornické náčiní. Jde pravděpodobně o hornickou slaňovací osmu a protože ji archeologové označují jako votivní předmět, byla zřejmě vložena do hrobu zemřelému horníkovi jako projev úcty a připomínka jeho společenského postavení. Hornické řemeslo bylo ve velké úctě, ještě dnes slovo „haur“ znamená něco jako machr, sebevědomím oplývající (dříve znamenalo horník, havíř).

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky