metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Zlaté plíšky z Pyrgi

byly nalezeny 50 km severozápadně od Říma v Santa Severa, posvátném okrsku Pyrgi, zmuchlané mezi základy někdejších chrámů. Datují se do období kolem roku 500 př.n.l., v současné době jsou umístěny v  Museo di Villa Giulia v Římě. Text na prvním plíšku má 16 řádků, text na druhém plíšku je pokračováním prvního a má 9 řádků, plíšky mají velikost ruky. Spolu s  těmito dvěma etruskými texty popsanými plíšky byl nalezen plíšek stejné velikosti popsaný punským písmem. Ani punský text nebyl zatím přeložen. Z historie je známo, že Etruskové a Kartaginci byli spojenci. Zde předkládám svůj překlad a jeho interpretaci.

Horák č. 56 a 55

Zlatý plíšek z Pyrgi - 1

Zlatý plíšek z Pyrgi - punský text

Zlatý plíšek z Pyrgi - 2

Přepis etruského textu z prvního plíšku:

1. I ta . tmia . ičač. dzě rama šva . v atiěžě úniala strěs .

2. o ě miasa . měž . o úta . o ě pariěi . vělia nas . sal . člúvěnias .

3. túričě . múni stas . o úvas tam ě rěsča . i lač vě . túlě rasě .

4. nač . či . avil. žúr var . těšia mě italě . i lač vě . alšasě

5. nač . at raněs . zilačal . sělě itala . ač naš věrs .

6. i tanim . dzě ramvě . avil . ě niača . cúlúm žva .

Přepis etruského textu z druhého plíšku:

7. nač . o ě pariě . vělii ú nas . o amúčě člěva . ě tanal masan . ti úrúni as .

8. šě lačě . vačal . tmial avil žval . a múčě . cúlúm žva . snúiach.

Překlad:

1. A ta .  tma . kráčí . natahuje rámě svá . v otěže zapřáhla třas (strach) .

2. pro jejich maso . morek . pro údy . pro jejich peníze . mnoho nás . sál . lidí .

3. postrkujíce . nutí stojící . pro úvaz (poddanství) tam je odpočinek . a lehce ví . pokorné plémě .

4. začíná . či . dožil . zábava vře . těší mě Italové . a lehce ví . potrhle se

5. začíná . k  ránu . pobledl . usedlost Italská . ač náš kraj .

6. a slábneme . natahuje paži ví . dožil . je ničí . dřinu žvýká .

7. začíná . pro jejich peníze . mnoho u nás . pro nemučení člověka . je slabé množství . ti jsou vybraní (jako med) asi .

8. vše lehce . skončil . ztmavl dožil dožvýkal (dožvanil) . a mučení . dřinu žvýká . smutně .

Výklad:

Z textu je zřejmé, že Italové byli Slované, kteří žili zemědělským způsobem života a dlouhodobě byli usedlí na území Itálie. Text s hořkostí hovoří o tom že se většina lidí nechává zlákat novým způsobem života a především nabídnutím systému peněz a obchodu k poddanství a neuvědomuje si, že budou nakonec jen tvrdě pracovat a chřadnout utrpením. Je záhadou jak něco takového mohlo být napsáno na zlatých plíšcích a přitlučeno hřeby možná i na veřejném místě, přičemž se v textu vyjadřuje pisatel k současně probíhající události. Pisatel zřejmě spoléhal na to, že příchozí skupina cizinců, které se místní obyvatelstvo vzdává do poddanství pro určitá známá pozlátka (maso a peníze), nezná jejich jazyk. Proto ve svém jazyce zanechává pro potomstvo důležitou informaci a spoléhá na loajalitu soukmenovců. Rovněž je zřejmé, že zlato nebylo v té době mezi místním obyvatelstvem příliš velkou vzácností a byli ho schopni zpracovávat. Také je jasné, že ještě před příchodem této nové společenské vrstvy mělo původní obyvatelstvo své vlastní písmo. Protože existuje stejný zlatý plíšek popsaný punským písmem, avšak obsahuje jiný text než je text  označovaný jako etruský, troufám si tvrdit, že mělo jít o zápis smlouvy mezi punskými (kananejskými) obchodníky, kteří chtěli  obchodovat s produkty vyráběnými v Itálii domorodými Slovany. Slovanský zapisovatel však nebyl příznivcem této dohody (i když většina obyvatelstva se podle textu na spolupráci těšila) a napsal to tak jak to vnímal z pohledu budoucích vykořisťovaných a mohl psát co chtěl, protože Kananejci slovanskému zápisu nerozuměli. Punský plíšek může obsahovat text, který vyjadřuje názor punské strany. V době 500 př.n.l. končí zlatý věk Etrurie, dochází k zvětšování moci Říma a začíná období římských válek.

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky