metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Lýdské texty

Jednoho léta jsem absolvovala dva poznávací zájezdy, první tři týdenní do Turecka a v zápětí poté dvou týdenní do Řecka. Turecko jsem projela od severu k jihu po celém západním pobřeží a navštívila všechna starověká místa, která se na trase nabízela. Poté jižní pobřeží až po Side a dále vnitrozemí až po chetitskou Chatušaš. Bylo to úžasné, tolik obrovských kamenných staveb, amfiteátrů a paláců, celých starověkých měst, tolik nádherných soch, které bylo možné spatřit přímo na místě, kde byly nalezeny, byla jsem uchvácena. S velkým napětím jsem očekávala zázraky antiky v Řecku, hlavní zemi antické kultury, očekávala jsem, že uvidím věci ještě úžasnější než v Turecku, těšila jsem se. Ale ouha, byla jsem zklamaná, amfiteátry byly menší, starověké paláce také, sochy z míst svého nálezu odvezené a uložené v muzejích různých evropských zemí, navíc starověkých lokalit je v Řecku mnohem méně než v Turecku. Vypadá to, že kultura přišla na řecké území z východu, že území Řecka bylo jen okrajovou částí původní mohutné a bohaté říše v oblasti Malé Asie kdysi v době bronzové.

Proč toho víme tak málo o starověké Lýdii, proč vše co víme o antice se týká Řecka? Protože zde cítím nějaké záměrné utajování skutečností podobně jako u Etrusků, začala jsem se zajímat také o překlady lýdských textů. Předpokládala jsem, že se také jednalo o slovanský jazyk, neboť podle jistých informací Etruskové pocházejí z Malé Asie a na tomto základě jsem sestavila přepis jejich písma do latinky a provedla překlady několika textů z nekropolí, které zde uvádím.

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky