metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Nápisy z nekropolí

Lydian skript – 9

První řádek je lýdský text, druhý řádek je řecký překlad:

 

 

Přepis lýdského textu do latinky:

nannas bakivaciz artimyč

 

Překlad lýdského textu:

Nannas (jméno) Bakchant (Bakchus-bůh úrody a plodnosti - hodnost) Artimyč (šiřitel slávy bohyně Artemidy) podobně v ruštině např.Lev Nikolajevič Tolstoj, Nikolajevič znamená šiřitel slávy svého otce Nikolaje

 

Lydian skript E

 

 

 

 

 

 

Brvščeš ii lščeš

(jako hora čníš když nehybně ležíš)

Orač lancěcač

(oráč lánů)

Vartracyč ězš tachš

(hlídač jejich plodů)

Maněs butovciz

(Manes (Meónes, jméno po praotci Lýdů) Butovic)

Bachynic chudzral

(Bakchynič (šiřitel slávy boha Bakcha-bůh úrody a plodnosti) přičinlivý)

A čilunc bar

(a čilý urozený pán)

 

Script F – Lydian text from necropolis

 

 

 

 

 

 

 

 

Ězt (z)mryvaal zariztrosč sbarval astrkoč

(Teď zemřel záře zdroj zbarvil nebesa)

Vščenžas vichš arěč kažarělkms izkos

(vkládaje v ně nevýslovný žhnoucí výraz)

Ašis dzilal zavš vratyč arsžščenzrs kaznol

(aby udělal opětovný návrat po vyměřené době)

Ksbčtačks atrdocč tabaač babačkoc

(v kolovém tanci podupává kouzelník)

Avkaš utamš (z)yvělmas varěltač sbatos

(avšak zhubil viditelné podvodník čistý)

Kotas chat dzělkžal chbisal iza ačac ym(z)šol

(chtěje by dílo žalu z očí jim sešlo.)

Zariztrosč zrkaztys katovaciz syčos

(Záře zdroj zrkastý (lesklý) připravuje ráno)

Latrosiz dzačmčal dziz cabtščenac atroky

(ptáček* zacvrlikal již uchvacuje děti)

Sbarlak artimyč lščeš chadzrcač astrkoč

(Sbarlaku Artimyči nehybně ležíš koukáš do nebes)

Bakiž ězt inac alaycč akzaakmč izkol

(však již je jinak zcela za okamžik krátký)

Vščenžakt ězšaš ibroc dziz bakorbil katobn

(vložen jsi do již měděné nádoby připravené)

Byk mryvaač bakmč ataš vissiz vaars nil kantrol

(být mrtvý bakmč** atašé zřejmý klam žádný vliv)

* opěvovatel boha

** nějaká hodnost úřední

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky