metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

10Led/151

Aura – životní pole člověka

Život, to jsou všemožné energetické procesy. Bez energie není života, odkud se energie vytratí, tam není život. Energetické impulsy procházejí celým naším tělem. A naše fyzické tělo samotné je pouze zahuštěná energie. Toto fyzické tělo vidíme, můžeme ho nahmatat a slyšet. Existují však i jemnohmotné obaly našeho fyzického těla, které ale nejsou běžně viditelné (vidí je jen nemnoho z nás) a ty mají mnohem vyšší vibrační frekvenci než tělo fyzické. Obalují naše fyzické tělo a jemně barevně září, při pohnutích mysli a silných emocích dochází k jejich proměnám – smrštění, roztažení, posunutí, vlnění, změně barvy a její intenzity.

2Lis/140

Paraziti a jak na ně

Žijeme ve světě založeném na vzájemném využívání, kdy každý živý tvor žije na úkor nějakého jiného tvora. Taktéž každý člověk je hostitelem různých parazitů – virů, bakterií, plísní, hub, prvoků, hlístů a jiných. Mezi organismem hostitele a samotným parazitem existuje zvláštní vztah. Parazit hostitele potřebuje, neboť bez něho by nemohl žít, ale také hostitel potřebuje nějakého parazita, aby si mohl udržovat funkční obranný systém (imunitu) na vysoké úrovni. Správné druhy a množství parazitů, které hostíme v našem těle, pomáhají likvidovat odpadky z našeho těla.

6Zář/140

Ptolemaiova mapa

Ptolemaiova mapa tzv. Ekumeny (tehdejšího známého obydleného světa) - (vyobrazení - Ulm, 1482) je opravdu velice zvláštní. Je jistým způsobem dokonalá, ale zároveň poněkud podivná. Je na ní zobrazena Evropa, Asie, kus Afriky a kousek nějaké Terry Incognity na jihu pod Indickým oceánem a na východě Asie. Zobrazuje celou Euroasijskou část severní polokoule dělenou na zeměpisné délky i šířky, zobrazující 180 stupňů zeměpisné délky a 90 stupňů zeměpisné šířky, od severního polárního kruhu až po obratník Kozoroha na jižní polokouli, navíc vše krásně a pečlivě umělecky provedené.

21Bře/140

Proč nedovymřeli mamuti

Alexej Artěmjev

Mamuti žijí i dnes. Žijí v odlehlých místech a lidé se s nimi pravidelně setkávají. Hlavní záhada zůstává: proč "výsostná" věda nechce, aby o tom všichni věděli? Co před námi skrývají? Možná, že mamuti nevymírali tak, jak se nám tvrdí? ...

Co se týče mamutů žil jsem, stejně jako většina lidí, dlouho v iluzi. Bezvýhradně jsem věřil, že vyhynuli během poslední doby ledové. Věděl jsem, že jejich pozůstatky se nacházejí ve věčně zmrzlé půdě (permafrostu) a přemýšlel jsem o možnostech klonování tohoto úžasného starodávného zvířete. Ale nedávno jsem si náhodou přečetl příběh Turgeněva "Tchoř a Kalinič" z cyklu  "Lovcovy zápisky". Je tam zajímavá věta:

1Led/140

Skulné perly

Alexej Artěmjev


Perly, i když jsou ceněny jako drahokamy, vůbec nejsou kamenem. Žijí velmi krátkou dobu. Díky této jejich vlastnosti, můžeme "spočítat" jakou-takous pravdivou informaci o dramatické, ale velkolepé minulosti naší pozemské civilizace ...

Všichni jsou přesvědčeni, že perly rostou v krásných mušlích na mořském dně. Tam je třeba se ponořit, sebrat je, otevřít a toť vše - tady to je krása. Bohužel, tato představa inspirována kreslenými rusalkami je lží na 90%.

12Říj/131

Minulost Přikamí (povodí řeky Kamy)

Alexej Artěmjev

V poslední době se objevují nová úžasná svědectví o významných dějinách oblasti povodí řeky Kamy. Velký počet starověkých měst a obcí, staré doly, zbytky kovoobráběcích komplexů, to vše nenechává nikoho na pochybách o rozvinutém průmyslu a kultuře našich předků.

Máme tendenci myslet si, že všechny nálezy a pozůstatky starobylých staveb se nacházejí pouze kdesi daleko, v oblastech tzv. "velkých" civilizací minulosti. Jsme vedeni k tomu abychom si mysleli, že místa, kde lze nalézt staré stopy lidské činnosti, okamžitě upoutají pozornost vědců a archeologů, okamžitě se tam vedou vykopávky a popisují se nálezy a ty jsou ihned publikovány v odborných článcích a ihned o tom všem píší novináři.

16Pro/120

Duch a duše

Zaznamenala jsem, že ani na odborné úrovni ani mezi prostým lidem není jasných představ o dvou základních a důležitých pojmech našeho života a to duch a duše. Pojmy se často zaměňují a užívají se jako synonyma jimiž nejsou. Ne nadarmo existují oba pojmy, každý totiž popisuje jinou věc i když v obou případech pro člověka neviditelnou či nehmotnou. Chtěla bych tímto svým krátkým zamyšlením přispět k vymezení a osvětlení obou těchto pojmů.

5Čvn/120

Posuny v čase a prostoru

Posuny v čase a prostoru jsou dnes věc běžně neznámá, obyčejnému člověku se jevící jako těžká fantazie. Maximálně jsou dnes lidé schopni akceptovat je ve sci-fi filmech a odpouští je jako bláznivé úlety těm podivným vědcům, kteří se o jejich možné existenci semo tamo zmiňují. Ale časoprostorové posuny v dávné minulosti nemohly být až tak neobvyklé. Alespoň se tak dá usuzovat podle frekvence jejich výskytu ve starých bájích různých národů. Staré příběhy hovoří o podivných časových posunech spojených s návštěvami podivných míst, které jsou pro zúčastněné překvapivé a matoucí. Jsou to vzrušující příběhy spojené se setkáním se záhadnými či cizími bytostmi, které berou hrdinu s sebou do jejich země nebo se do takové cizí země člověk dostane sám zvláštní náhodou když projde nějakou puklinou ve skále nebo zídce.

23Bře/120

Síly JIN a JANG

Vesmír vznikl spolupůsobením boží touhy a lásky (blíže viz sekci dějiny). Společně zaktivovali sebou samými energie v nicotě vytvořením napjatého stavu protichůdných ale doplňkových sil. Díky tomu bylo umožněno projevit se všemu co vesmír kdy obsahoval a bude obsahovat a to podle plánu boží touhy. Tyto protichůdné ale doplňkové síly zveme podle své základní charakteristiky sílou odstředivou a sílou dostředivou.  Jejich nejvýstižnějším zobrazením je monáda JIN - JANG. JIN je síla odstředivá a JANG je síla dostředivá.

17Dub/110

Vznik Maltských kolejí

Ostrovy s příznačným názvem Malta. I v Italštině to slovo znamená totéž co v češtině - kašovitá směs několika látek, které po čase ztuhnou, používaná ve stavebnictví jako spojovací a omítkovací hmota. Skládá se z vody, písku, vápna a případně cementu.

Zvláštní atrakcí ostrovního státu Malta jsou tzv. Maltské koleje. Klikatí se po celém ostrově a jsou vyhloubeny do zdejšího tvrdého podkladu, kterým je vápenec nebo pískovec. Jak vznikly tyto koleje je v současné době stále vědeckou hádankou.